Main content

Bewegen in groepen is leuker

Auteur: Jurgen Damen

Bewegen is gezond. In groepen met een lagere sociaaleconomische status wordt minder bewogen. Dit is een van de redenen dat er een gezondheidsverschil is tussen sociaaleconomische groepen. Het proefschrift van Herens laat zien dat mensen die deelnemen aan beweeggroepen niet meer gaan bewegen, maar wel meer plezier in bewegen krijgen.

Helder et al. hebben onderzoek gedaan naar 268 deelnemers in negentien beweeggroepen in zeven gemeenten in Nederland. Zij concluderen dat het is gelukt om deelnemers te rekruteren met een lagere sociaaleconomische status. Deze groep bewoog vooraf verrassend genoeg niet minder dan de gemiddelde Nederlander. Het doel om deelnemers meer te gaan laten bewegen, werd niet gehaald. Wel werd er bereikt dat de deelnemers meer plezier hadden aan bewegen. De deelnemers die tijdens het programma afhaakten, bleken na een jaar wel minder te bewegen en meer lichamelijke klachten te hebben. Ook hadden zij een hoger BMI.

Opvallend genoeg bleek dat de deelnemers ondanks een lagere sociaaleconomische status een bijdrage overhebben voor een beweegprogramma. Het ervaren plezier in bewegen hing sterk af van hoe goed de begeleider met de groepsdynamiek kon omgaan.

Uit dit onderzoek blijkt dat het motiveren van patiënten om meer te gaan bewegen in groepsverband er mede aan bij kan dragen dat hun gezondheidsachterstand niet toeneemt.

De huisarts die patiënten wil motiveren om meer te (blijven) bewegen doet er goed aan om te adviseren dit in een groep te doen. Doe dit onder kundige begeleiding, dan blijft het leuk!

Herens MC. Promoting physical activity in socially vulnerable groups. A mixed method evaluation in multiple community-based physical activity programs [proefschrift]. Wageningen: WUR, 2016.

reacties (0)