Praktijkgerichte bewerking

H&W biedt internationaal publicerende onderzoekers met een praktijkgerichte bewerking de gelegenheid ook de Nederlandse huisarts te bereiken. H&W benadert auteurs actief met het verzoek een ingekorte versie te schrijven, meer toegespitst op het Nederlandse lezerspubliek met expliciet aandacht voor de betekenis van het onderzoek voor de Nederlandse huisarts. Onderstaande eisen zijn bedoeld als kapstok.

Algemeen

Lengte

 • Een praktijkgerichte bewerking telt in totaal 1200 tot 1800 woorden (inclusief: lead, hoofdtekst en kadertekst; exclusief: tabel(len)/grafiek(en) en literatuurreferenties). Houd het zo beknopt mogelijk.

Inhoudelijke eisen

Een publicatie praktijkgerichte bewerking bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een lead van max. 100 woorden conform de structuur van een samenvatting. Een samenvatting of abstract (Nederlands en/of Engels) is niet nodig; de lead vervangt deze.
 • Hoofdtekst. Laat de elementen van het onderzoek (inleiding, methode, resultaten en conclusie) terugkomen in de hoofdtekst; 'verpak' deze informatie in inhoudelijke tussenkoppen. Volg de betreffende H&W-instructies voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek
 • Een kadertekst met 3 tot 5 kernpunten (wat is bekend/wat is nieuw) van max. 125 woorden
 • Literatuur
 • Visualisaties ter ondersteuning van de boodschap: denk aan tabellen, figuren en infographics (bij voorkeur niet meer dan 1 van elk, voorkom dubbelingen met de tekst)
 • Beeld(suggesties) en links naar gerelateerde content

Gerelateerde content

Je artikel verschijnt ook op HenW.org. We voorzien je artikel graag van relevante links met meer informatie voor de lezers.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. NHG-Standaard of andere relevante richtlijn
 2. Een tot twee relevante literatuurverwijzingen uit uw artikel
 3. Relevante links (naam en url)
 4. Instructiefilm (NHG en/of YouTube en/of Vimeo)
 5. Podcast
 6. Instructief beeldmateriaal
 7. Thuisarts.nl of andere voorlichtingsteksten

Toestemming

Voor een praktijkgerichte bewerking is in een beperkt aantal gevallen schriftelijke toestemming nodig van de redactie en/of uitgever van het tijdschrift van de oorspronkelijke publicatie. Dit is afhankelijk van de copyrightvoorwaarden van het tijdschrift en de licentie. Zie bijvoorbeeld https://www.biomedcentral.com/getpublished/copyright-and-license. Lees alvorens toestemming te vragen de copyrightvoorwaarden van het tijdschrift door en ga na onder welke licentie het artikel valt. Als het onder Creative Commons Attribution License 4.0 valt, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd. Vermelding door H&W van het oorspronkelijke artikel volstaat dan.

Voor de BMJ-titels (https://journals.bmj.com/content/journals) gelden de volgende regels voor een praktijkgerichte bewerking: https://www.bmj.com/company/wp-content/uploads/2015/03/What-is-permitte…. Meestal heeft de indiener/instituut een CC-BY-NC of CC-BY author licence permission. Dit zijn open acces licenses (zie https://authors.bmj.com/open-access/copyright-licences/). Er hoeft dan geen toestemming te worden gevraagd voor een praktijkgerichte bewerking. 

Sommige tijdschriften stellen expliciete toestemming als voorwaarde als er meer dan 10-15% van het originele artikel wordt gebruikt, maar verlenen dat in principe altijd (zie bijv. http://bjgp.org/authors/bjgp-editorial-process-and-policies —> copyright). Voor het vragen van toestemming is er onder formulieren een Engelstalige voorbeeldbrief te downloaden die je kunt gebruiken bij je aanvraag.

Voor de tijdschriften uitgegeven door Wiley (https://onlinelibrary.wiley.com/) is geen schriftelijke toestemmingsverklaring voor publicatie praktijkgerichte bewerking nodig. Check bij twijfel de online bibliotheek van Wiley (https://onlinelibrary.wiley.com/) door het artikel op te zoeken en dan bij tools op request permission te klikken. In dit voorbeeld kom je dan terecht op een pagina waar je een en ander kunt invullen. Voor H&W is het niet nodig om een formulier aan te vragen. Vermeld bij het indienen ‘Eerder gepubliceerd in een tijdschrift van Wiley. Er is geen toestemmingsverklaring voor een praktijkgerichte bewerking nodig.’

Die oorspronkelijke publicatie moet altijd als zodanig worden vermeld. In alle gevallen dien je in je aanbiedingsbrief melding te maken van voorafgaande publicatie(s); een pdf (of scan) of link (indien free-acces) van die publicatie(s) moet worden bijgesloten. Neem bij vragen of bij twijfel contact op met de redactie via redactie@nhg.org.