Nieuws

Adequate antibioticavoorschriften op de HAP

Gepubliceerd
6 juli 2017
Vaak wordt gedacht dat huisartsen op de huisartsenpost makkelijker antibiotica voorschrijven. Dit klopt niet: op de huisartsenpost wordt niet vaker irrationeel voorgeschreven en ook worden tweedekeusmiddelen niet vaker voorgeschreven dan in de dagpraktijk.
Op de huisartsenpost zie je de patiënt meestal maar één keer, zonder de optie om het ziektebeloop rustig te volgen. Dit zou risicomijdend gedrag, onnodig voorschrijven van antibiotica en ook tweedekeusantibiotica in de hand kunnen werken. Utrechtse onderzoekers keken of die veronderstelling klopte. Zij vergeleken de kwantiteit en kwaliteit van antibioticavoorschriften tussen de dagpraktijk en huisartsenpost (HAP). Zij deden dat voor veelvoorkomende aandoeningen als sinusitis, OMA, bronchitis, tonsillitis cystitis en impetigo.
De onderzoekers gebruikten hiervoor de data van de stichting farmaceutische kengetallen, regionale prescriptiecijfers van 45 huisartspraktijken en twee grote huisartsenposten in de regio Utrecht. De auteurs berekenden hoe vaak antibiotica werd voorgeschreven, of het een tweedekeusmiddel was en ook of het voorschrijven van antibiotica terecht was.
Van alle door de huisarts voorgeschreven antibiotica werd 6% op de HAP voorgeschreven. Het aandeel eerstekeusmiddelen was vergelijkbaar tussen de HAP en de dagpraktijk. Hoewel op de HAP relatief vaker antibiotica werd voorgeschreven, bijvoorbeeld voor tonsillitis 78% versus 57% en voor OMA 61% versus 48%, gebeurde dat gezien de ernst van de infectie niet vaker en zelfs iets minder vaak irrationeel dan in de dagpraktijk. Het voorschrijven van antibiotica op de HAP is dus niet minder adequaat dan in de dagpraktijk.
Lidewij Broekhuizen

Literatuur

  • 1.Debets VE, et al. (SWAB’s Working Group on Surveillance of Antimicrobial Use). Antibiotic prescribing during office hours and out-of-hours: a comparison of quality and quantity in primary care in the Netherlands. Br J Gen Pract 2017;67:e178-86.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.