Praktijk

Afscheid van In de praktijk

Gepubliceerd
10 juni 2008

Zeseneenhalf jaar geleden werd besloten om H&W op te splitsen in drie delen. Het wetenschappelijk deel, waarin de door een kritische redactie bekeken wetenschappelijke artikelen werden gepubliceerd. Een deel met ‘verenigingsnieuws’, met daarin de relevante informatie over producten en activiteiten van het NHG, en interviews met mensen die veel voor het de vereniging betekenen. En tot slot een nieuw deel, waarin onder de kop ‘In de praktijk’ korte, op de dagelijkse praktijk van de huisarts georiënteerde artikelen waren te lezen. Dit omdat wetenschap en richtlijnen alleen nut hebben voor de huisarts als ze ook worden geïmplementeerd!

Toegankelijke artikelen

In het begin is er gezocht naar een goede vorm. Want wat zijn nu relevante, op de praktijk van de huisarts georiënteerde artikelen? Als je praktiserende huisartsen vroeg of ze H&W lazen en wat ze daarvan vonden, dan kreeg je vaak antwoorden in de sfeer van: ‘Wel moeilijk, hoor!’, en: ‘Saaie kost!’, en: ‘Erg wetenschappelijk’ en: ‘Wat moet ik ermee in de praktijk?’ Daarom namen we in In de praktijk toegankelijk geschreven artikelen op, zoals de belangrijkste wijzigingen in geactualiseerde NHG-Standaarden in de ‘Praktijkgevallen’. We plaatsten artikelen van aios die tijdens hun opleiding een differentiatie deden. We hebben congressen bezocht en de relevante workshops en lezingen samengevat. We gaven het woord aan huisartsen die in hun praktijk innovaties hadden doorgevoerd, vorm hadden gegeven aan hun speciale expertise, of bijzondere samenwerkingsvormen hadden gezocht. Er waren series artikelen over bijvoorbeeld het ‘centraal thema’ GGZ, over mishandeling, rouwverwerking, de huisartsopleider, kleine ingrepen, communicatie en attitude, en praktijkaccreditering. Dit alles is gedaan in de vorm van interviews, verslagen, casuïstiek, beschouwingen en zelfs een feuilleton. Een scala aan meer informele manieren van overdracht dan de protocollaire vorm van een wetenschappelijk artikel toelaat. De aandacht van de rubriek werd getrokken door op de eerste pagina van het katern te starten met een column, eerst van de hand van ‘Iemantsverdriet’, de laatste tijd geschreven door Hans van der Voort.

Redactie met luxe

De artikelen werden beoordeeld door een redactie met veel expertise op het gebied van nascholing en implementatie. Aan kopij was geen gebrek. We hebben de luxe gehad om te kunnen kiezen en ik gun iedereen tijdens vergaderingen net zoveel leermomenten en humor als wij tijdens de redactievergaderingen hebben gehad. In de praktijk werd goed beoordeeld, zeker door de aios. De naam werd zelfs overgenomen door de LHV, die haar blad ‘Huisarts en prakijk’ noemde…

Driedeling niet meer logisch

Maar tijden veranderen. Er kwam een nieuwe redactie van H&W en het hele blad werd aan een kritische beschouwing onderworpen. De centrale doelstelling van het NHG is het stimuleren van een wetenschappelijke beoefening van de huisartsgeneeskunde. De missie van H&W werd herschreven en luidt nu: het vertalen en praktisch toegankelijk maken voor de gewone huisarts van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met deze nieuwe missie is de driedeling van het blad niet meer zo logisch. Immers, de wetenschap en implementatie daarvan komen nu nader tot elkaar. Daarom is besloten de rubriek In de praktijk op te heffen. Deze maand treft u voor de laatste maal de rubriek achter in H&W aan, zij het in een wat ‘dikkere’ uitvoering dan gebruikelijk!

Niet alles verdwijnt

U zult merken dat er in het blad – naast de wetenschappelijke artikelen – meer aandacht zal worden besteed aan de praktische toepassing van wat er werd onderzocht. Promovendi krijgen de gelegenheid om te vertellen wat collega-huisartsen kunnen hebben aan de bevindingen uit hun onderzoek. Er zullen meer nascholingsartikelen worden gemaakt over de standaarden en de kennis en kunde zal meer worden aangeboden in één samenhangend pakket. En gelukkig hoeft u uw maandelijkse column niet te missen: Hans van der Voort zal ze blijven schrijven en Marcel Jurriëns blijft er zijn geestige cartoons bij tekenen. Het NHG en H&W staan beide voor onderzoek en wetenschap, maar ook voor de vertaling daarvan naar het dagelijks handelen van de praktiserende huisarts. Laat ons in de ledenraadpleging weten wat u daarvan vindt. Want we willen ervoor blijven zorgen dat u – behalve een goed boek – ook H&W meeneemt op vakantie!

Theo Voorn, voormalig redactievoorzitter van In de praktijk

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen