Nieuws

Afvallen voor kinderen

Gepubliceerd
10 maart 2003

Als je te dik bent is een praktisch werkboek voor kinderen die te dik zijn waarin diverse opdrachten staan over eten en bewegen. Omdat het aantal te dikke kinderen in Nederland de laatste jaren sterk is toegenomen en de kans groot is dat zij ook als volwassenen te dik zullen zijn, is het belangrijk om deze problematiek op een toegankelijke en realistische manier aan de orde te stellen. Het boek bestaat uit drie onderdelen, die betrekking hebben op voedsel, meer bewegen en omgaan met lastige momenten. Bij elk van de drie onderdelen worden afspraken gemaakt die op papier gezet worden en als een contract worden beschouwd. Er wordt niet gestreefd naar kortetermijnresultaten, maar naar duurzame verandering van het eet- en bewegingspatroon. In het werkboek wordt een jaar uitgetrokken om de veranderingen tot stand te brengen. Het doel is niet in eerste instantie om af te vallen, maar om het gewicht bij het opgroeien gelijk te houden. In de eerste hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de kenmerken, de mogelijke oorzaken en gevolgen van overgewicht en wordt een stappenplan besproken waarmee op een speelse manier veranderingen worden gerealiseerd en beloond. De volgende hoofdstukken gaan in op de vraag wanneer er sprake is van gezond eten, geven tips voor een persoonlijk voedingsadvies aan de hand van een eetdagboek (geen rigide dieet maar ook samen iets lekkers tussendoor) en behandelen het thema bewegen en sport. De laatste twee hoofdstukken gaan in op de ervaring van lastige momenten en pesten. Met name voor kinderen die eten gebruiken als troost of uit verveling is het erg belangrijk dat ze alternatieven ontwikkelen. Het boekje wordt afgesloten met extra informatie over afspraken met een diëtist, vragen over eten, en enkele belangrijke adressen en informatieve publicaties.

Ik mis in dit werkboekje helaas een goede analyse van wat het kind dagelijks eet, wanneer het eet en welke beweging het krijgt voor het gaat beginnen met het werkboek, zodat veranderingen hierop aansluiten. Een structurele verandering in het eetgedrag van het hele gezin is vaak een belangrijke voorwaarde voor dikke kinderen om hun eetgedrag te veranderen omdat een groot deel van het inkoopbeleid, het eetgedrag en het bewegingspatroon door ouders wordt bepaald. Ook voor ouders van dikke kinderen is een werkboek nuttig zodat hen geleerd wordt om op een andere manier met eten en bewegen om te gaan. Vanwege het grote belang van gewichtsverandering voor te dikke kinderen is dit werkboek echter een belangrijk hulpmiddel, niet alleen voor diëtisten, maar ook voor huisartsen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen