Nieuws

Antwoord

Gepubliceerd
10 augustus 2011

Collega Elens noemt het een ‘gemiste kans’ dat in de risicovragenlijst die voor het PreventieConsult is ontwikkeld items over voeding en beweging ontbreken. De risicoscore ten behoeve van het PreventieConsult voorspelt het risico op het optreden van hart- en vaatziekten, type-II-diabetes en chronische nierschade. Deze score is ontwikkeld voor personen die geen van deze drie aandoeningen hebben en is dus specifiek bedoeld voor preventiedoeleinden. Er is gebruiktgemaakt van gegevens uit drie Nederlandse cohortstudies: de Rotterdam Studie, de PREVEND-studie (Prevention of REnal and Vascular ENd-stage Disease) (stad Groningen) en de Hoorn Studie, met een gemiddelde follow-up van zeven jaar. Voor de selectie van predictoren is gebruikgemaakt van de items die voorkomen in bestaande risicoscores. Behalve die in de vragenlijst staan waren dit: roken, geschiedenis van zwangerschapsdiabetes, opleidingsniveau, consumptie van koffie, consumptie van alcohol. Deze items voegden echter niets toe aan de voorspellende waarde van de test en zijn daarom niet meegenomen in de score. Items die verwijzen naar de aanwezigheid van de drie hier betreffende aandoeningen zijn bij voorbaat buiten beschouwing gelaten. Dit sluit aan bij de werkwijze van het PreventieConsult: aanwezigheid van een van deze ziekten sluit de deelname aan het PreventieConsult immers uit. Een beperking van de score is dat informatie over sommige risicofactoren, die mogelijk wel een voorspellende waarde hebben, ontbreekt. Er was echter geen informatie beschikbaar over voedingsgewoonten, lichamelijke activiteit en stress. Er zijn overigens ook nog andere factoren die betrokken moeten worden bij de toepassing van deze risicoscore. Zo was er geen informatie over stress en bestond de onderzoekspopulatie uit Kaukasiërs. Waarschijnlijk geeft de score een onderschatting van het risico voor mensen van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst. Wij begrijpen dat collega Elens het jammer vindt dat voeding, beweging en stress niet meegenomen zijn in de risicoscore. Echter, wij beschouwen dat niet als een ‘gemiste kans’. Het had niet anders gekund want de data waren simpelweg niet beschikbaar. Bovendien weten we niet op voorhand of en hoe data over voeding, beweging en stress de risicoscore beïnvloed zouden hebben. Paul Janssen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen