Praktijk

Antwoorden

Gepubliceerd
5 augustus 2014
1. Onjuist / 2. Juist
In de meeste gevallen hebben de klachten geen specifieke oorzaak en dan zijn het aspecifieke mictieklachten. Leg uit dat aspecifieke mictieklachten vaak voorkomen en dat de oorzaak daarvan onbekend maar meestal onschuldig is. Benadruk dat prostaatvergroting meestal niet de oorzaak van mictieklachten is. Leg uit dat prostaatkanker zelden de oorzaak van mictieklachten is. Bespreek het beloop van mictieklachten: ongeveer eenderde van de mannen ervaart spontane verbetering, eenderde ondervindt geen verandering en eenderde ervaart toename van de klachten.
Blanker MH, Breed SA, Van der Heide WK, Norg RJC, De Vries A, Wolters RJ, et al. NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. www.nhg.org.
3. Juist / 4. Juist / 5. Juist
Psoriasis guttata is een acute, (gegeneraliseerde) vorm van psoriasis, gekenmerkt door erythematosquameuze papels met een diameter van maximaal 1 cm, vooral op de romp en de proximale delen van de extremiteiten. Deze vorm komt vaker voor bij kinderen en bij jongvolwassenen. Psoriasis guttata geneest bij kinderen in de regel spontaan binnen enkele weken. Psoriasis guttata kan worden voorafgegaan door een streptokokkeninfectie in keel of tonsillen. Er is onvoldoende bewijs voor het gebruik van antibiotica bij de behandeling van psoriasis guttata en dat geldt ook voor het gebruik van antibiotica ter preventie van psoriasis guttata bij een streptokokkeninfectie in de keel.
Van Peet PG, Spuls PhI, Ek JW, Lantinga H, Lecluse LLA, Oosting AJ, et al. NHG-Standaard Psoriasis (derde herziening). www.nhg.org.
Oranje AP, Waard-van der Spek FB. Handboek kinderdermatologie. 2e druk. Elsevier gezondheidszorg, 2005.
6. Juist / 7. Juist
Het fenomeen van Raynaud is een in aanvallen optredende bleekheid van een of meerdere vingers, vaak gevolgd door cyanose en soms door erytheem. Het beeld is in het algemeen symmetrisch. Het berust op een constrictie van de kleine arteriën en arteriolae en wordt meestal geïnduceerd door koude of emoties. Het fenomeen van Raynaud komt vooral voor bij vrouwen, meestal jonger dan veertig jaar.
Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W, redactie. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. 6e druk. Amsterdam: Reed Business, 2013.
Keeman JN, Schadé E, redactie. Spoedeisende hulp in de huisartspraktijk. 2e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2008.
8. Juist / 9. Onjuist / 10. Juist
Geef bij matig ernstige pseudokroep eenmalig dexamethason: 0,15 mg/kg in de vorm van dexamethasondrank 1 mg/ml (als dinatriumfosfaat). Bij een brakend kind is dexamethason intramusculair of budesonide per verneveling te prefereren. Controleer een kind met matig ernstige pseudokroep na een half uur (eventueel telefonisch). Verwijs bij ernstige pseudokroep of matig ernstige pseudokroep met onvoldoende verbetering na behandeling met een corticosteroïd.
Verheij ThJM, Hopstaken RM, Prins JM, Salomé PhL, Bindels PJ, Ponsioen BP, et al. NHG-Standaard Acuut hoesten (eerste herziening). www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen