Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 8

Jaargang
57

Nieuws

 • Als ik straks de krant maar haal

  Overgewicht, zo kunnen we vrijwel dagelijks in de kranten lezen, is een enorm probleem. Gelukkig werkt de wetenschap hard aan een oplossing, en het zou heel goed kunnen dat de victorie dit keer in Groningen begint. ‘Goede vetten beschermen baby’s tegen overgewicht op latere leeftijd’, kopte het…

 • Echografie calcaneus bij diagnostiek osteoporose

  Vraagstelling Osteoporose is een aandoening die wordt gekarakteriseerd door een te lage botmassa, met als gevolg een verhoogd risico op fracturen. De diagnose osteoporose wordt vastgesteld door de gouden standaard: dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA). Eind jaren ’90 ontstond er interesse in…

 • Vezelrijk dieet effectief na hartinfarct

  De laatste 10 jaar is er veel veranderd in de nazorg van patiënten die een myocardinfarct hebben doorgemaakt. Er is meer aandacht voor preventie van een tweede infarct door leefstijl­aanpassingen, zoals gezonde voeding. Onderzoekers in de Verenigde Staten brengen het belang van vezelrijk eten…

 • Psychotherapie vermindert depressie bij dementie

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context …

 • Urineverlies en seks

  Oudere vrouwen die ongewild urine verliezen vinden dat dit hun seksueel functioneren vermindert. Desalniettemin zijn de meeste van deze vrouwen seksueel actief. Bovendien is de urine-incontinentie bij hen die niet seksueel actief zijn niet de belangrijkste belemmering, maar speelt er meestal…

 • Huisartsen tevreden over zorggroepen

  De opkomst van zorggroepen in de Nederlandse huisartsenzorg is onmiskenbaar. Er zijn zo’n 100 zorggroepen in Nederland die ketenzorg leveren aan patiënten met chronische ziekten. Ruim driekwart van alle huisartsen neemt deel aan een zorggroep. In verschillende onderzoeken is nagegaan hoe…

 • Wordt chloortalidon de eerste keuze?

  Met de beschouwing ‘Eerste keus bij hypertensie: chloortalidon of hydrochloorthiazide?’ hebben Lambermon et al. een lans gebroken voor het starten met chloortalidon als eerste keuze thiazidediureticum bij hypertensie. Zij onderbouwen hun conclusie op basis van een recente netwerkmeta-analyse,…

 • Medicatie bij problematisch alcoholgebruik

  De huisarts speelt als poortwachter een belangrijke rol bij de herkenning en voorlichting van patiënten met problematisch alcoholgebruik. Vaak volgt verwijzing naar een centrum voor verslavingszorg. Dat ook medicatie kan helpen, is minder bekend. Recent onderzoek uit de ­Verenigde Staten…

 • Screening coloncarcinoom: feces- of DNA-test?

  Om darmkanker vroegtijdig op te sporen is in het onlangs gestarte bevolkingsonderzoek gekozen voor de tweetrapsmethode: zijn er bloedsporen in de ontlasting, dan wordt met coloscopie gekeken of er sprake is van een maligniteit. Nieuwe ontwikkelingen maken het binnenkort ook mogelijk om DNA…

 • Over(-)behandelen

  Doelgroep Iedereen die te maken heeft met de zorg voor kwetsbare ouderen: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, overige medisch specialisten, paramedici, beleidsmakers in de zorg en raden van bestuur in de zorg. Inhoud Drie auteurs, een voormalig chirurg, een ethicus en een filosoof,…

 • Onderwijs in de huisartsgeneeskunde

  Er verschijnen niet zoveel proefschriften over onderwijs in de huisartsgeneeskunde in Nederland. Alle reden om er in H&W aandacht aan te besteden. Als onderwijskundige onderzoekt Els Pelgrim in haar proefschrift het leren van aios huisartsgeneeskunde op de werkplek in de huisartsenpraktijk, een…

 • Komt een filosoof bij de dokter

  Doelgroep alle hulpverleners. Inhoud Soms is deze bundel met intrigrerende essay’s echt spannend om te lezen, op andere momenten blader je twee hoofdstukken verveeld verder. Zo heb ik deze wel erg gevarieerde bundel met 21 hoofdstukken gelezen. Eerst ergerde ik me aan een wijdlopig, vlak…

 • ‘Dokter, een total body screening graag’

  ‘Goedemorgen meneer Willems, wat kan ik voor u doen?’ ‘Goedendag dokter. Ik heb eigenlijk helemaal nergens last van.’ ‘Oh?’ ‘Ik heb alleen een simpel verzoekje. Kan ik een keer preventief helemaal nagekeken worden?’ ‘Ik kan u zeker op een aantal aandoeningen testen, maar zijn er specifieke…

 • Effectiviteit van cardiometabole preventie

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Kritisch blijven

  Het is zomer. H&W moet met andere tijdschriften concurreren om uw aandacht. Wij doen dat niet met een dubbeldik zomernummer, bewaarbijlage of vakantiespecial maar met een interessant blad. Eigenlijk had die vette acht op de cover, als het gaat om diversiteit en bruikbaarheid voor de praktijk, ook…

 • Steunkousen na diepe veneuze trombose?

  Bij diepe veneuze trombose (DVT), zeker bij een groot of proximaal traject, is er een aanzienlijk risico (10-20%) op een posttrombotisch syndroom (PTS). Er ontstaat dan een permanent bemoeilijkte afvoer van veneus bloed met als gevolgen: zwelling, pijn, huidafwijkingen en functieklachten in het…

 • Diagnostiek schouderpijn variabel ondanks richtlijnen

  Huisartsen gaan verschillend om met onzekerheden in het diagnostisch proces van schouderpijn. Dit geldt zowel voor diagnostische classificaties als voor verdere diagnostiek. De verschillen in aanpak zijn niet gerelateerd aan bepaalde karakteristieken van de huisarts, zo blijkt uit onderzoek…

 • Dipsticks en urineweginfecties bij vrouwen

  Onlangs verscheen de nieuwe NHG-Standaard Urineweginfecties. Hierin staan duidelijke stroomdiagrammen over de aanpak van (mogelijke) urineweginfecties bij verschillende patiëntengroepen. Het eerste stroomdiagram betreft patiënten met mictieklachten die huisartsen het meest zien: niet-zwangere…

 • Het jojo-effect

  Iedereen die zich bezighoudt met afvallen, weet dat het bijzonder lastig is om op gewicht te blijven. Een meta-analyse laat zien dat gewichtsreductie op lange termijn mogelijk is. Het belangrijkst om op gewicht te blijven na het afvallen is een dieet en het blijvend opvolgen van beweegadviezen…

Wetenschap

 • Diagnostiek van urineweginfecties bij mannen

  Beslisregels op basis van klinische informatie en dipsticktests verbeteren de diagnostiek van urineweginfecties bij vrouwen. Voor mannen zijn dergelijke beslisregels er niet. De resultaten van onderzoek bij vrouwen kunnen niet zonder meer vertaald worden naar mannen. …

 • Urineweginfecties: in dubio abstine?

  Over urineweginfecties (UWI) raakt een huisarts niet snel uitgepraat. Wij worden dagelijks geconfronteerd met (vragen over) deze infecties en de diagnostiek en behandeling ervan zijn in de eerste lijn goed uit te voeren. Bij mannen gaat het vaker dan bij vrouwen om invasieve infecties …

 • Wat gebeurt er nadat een euthanasieverzoek is afgewezen?

  Bijna één op de acht euthanasieverzoeken (12%) wordt afgewezen door de arts. De vaakst genoemde reden voor de afwijzing is dat niet aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. De wens om te sterven verdwijnt niet nadat een euthanasieverzoek is afgewezen,…

 • Veiligheid en effectiviteit van gliclazide

  In de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 wordt als tweede stap na metformine de voorkeur gegeven aan het sulfonylureumderivaat gliclazide. Anders dan andere sulfonylureumderivaten is gliclazide geassocieerd met gunstige effecten op cardiovasculaire eindpunten. Er zijn geen…

 • ECG’s in de huisartsenpraktijk: melkkoe of paard van Troje?

  Waar in Medisch Contact recent nog gepleit werd voor het ‘bewaken van onze grenzen’ omdat huisartsen ‘het afvoerputje van de zorg’ zijn geworden, tref ik in H&W in diezelfde week een blijmoedig redactioneel over een aankomende serie over het ECG in de huisartsensetting. In het bijzonder gericht op…

Praktijk

 • Schriftelijke wilsverklaringen

  Een wilsverklaring dient ertoe eventuele beslissingen over medische behandeling en verzorging in de toekomst, in geval van wilsonbekwaamheid, te beïnvloeden of aanwijzingen te geven over het handelen van anderen na de dood van de opsteller. Schriftelijke wilsverklaringen moeten uit vrije wil,…

 • Een onbegrepen wijde lichtstijve pupil

  Een 61-jarige dame met een blanco voorgeschiedenis bezocht het spreekuur met de klacht dat ze sinds 1,5 uur plotseling wazig zag met haar rechteroog. Ze had het gevoel alsof er continu een druppel water in het oog aanwezig was. Haar echtgenoot was het bovendien opgevallen dat haar rechterpupil…

 • Ondertussen in TPO…

  Redactielid Annemieke de Jong schrijft in haar redactioneel over de ‘participatiesamenleving’ en de gevolgen voor de zorg. Hoe moeten we dat ‘meedoen’ en de ‘eigen verantwoordelijkheid nemen’ opvatten in de praktijk? Hoe verschuiven we het ‘zorgen voor’ (patiëntenzorg) naar ‘zorgen dat’ (de…

 • De zorg voor volwassenen met downsyndroom

  Mensen met downsyndroom leven langer dan vroeger, maar krijgen met het ouder worden ook gezondheidsklachten, die ze meestal slecht onder woorden kunnen brengen. Ongeveer 40% heeft schildklieraandoeningen, vooral hypothyreoïdie, die de huisarts goed kan behandelen. Mensen met…

 • Herkenning van overbelasting bij sporters

  Denk bij sporters met vermoeidheidsklachten aan overtraindheid. Overtraindheid wordt veroorzaakt door een disbalans tussen fysieke en psychosociale stress en herstelfactoren. De belangrijkste rol van de huisarts bij overtraindheid is het uitsluiten van ander onderliggend lijden. …

 • Antwoorden

  1. Onjuist / 2. Juist In de meeste gevallen hebben de klachten geen specifieke oorzaak en dan zijn het aspecifieke mictieklachten. Leg uit dat aspecifieke mictieklachten vaak voorkomen en dat de oorzaak daarvan onbekend maar meestal onschuldig is. Benadruk dat prostaatvergroting meestal niet de…

 • Vragen

  De heer Van Hattem, 72 jaar, heeft steeds meer moeite met plassen. De straal is slap en komt moeilijk op gang, ’s nachts moet hij er regelmatig uit om te plassen. Bij rectaal toucher voelt de huisarts een vergrote gladde elastische prostaat. Het urineonderzoek is zonder afwijkingen. De huisarts…

 • Mopperdokters en zeurkousen

  Huisartsen mopperen even hartstochtelijk als andere Nederlanders, op de regering en op de leidinggevende. Een ander geliefd mopperonderwerp is dat te veel patiënten de huisartsenpost bezoeken met getut en gedoe wat ook overdag kan. Maar uit een onderzoek naar bezoek aan de huisartsenpost van…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies (derde herziening)

  Abdominale echoscopie wordt niet meer aanbevolen als aanvullende diagnostiek bij abnormaal vaginaal bloedverlies bij vrouwen in de reproductieve levensfase. Bij een indicatie voor beeldvormend onderzoek is transvaginale echoscopie aangewezen. Bij vrouwen met abnormaal vaginaal…