Nieuws

Bescherm ook oudere kinderen tegen de zon

Gepubliceerd
14 februari 2022
Sinds de jaren tachtig is de incidentie van huidkanker in Nederland dramatisch toegenomen. Dat heeft onder andere te maken met veranderingen in ons gedrag (bruin worden wordt als aantrekkelijk gezien). Het is dan ook noodzakelijk om ons beter tegen de zon te beschermen. Dat geldt vooral voor kinderen, aangezien zonschade in de kindertijd de kans op huidkanker extra vergroot en kinderen (nog) niet in staat zijn zichzelf te beschermen. Dat blijkt uit het proefschrift van Karlijn Thoonen.
0 reacties

Thoonen bracht in kaart in hoeverre ouders hun kinderen beschermen tegen de zon. Via kwalitatief onderzoek bestudeerde zij de percepties van ouders over zonverbranding en zonblootstelling van hun kinderen. Zonverbranding blijkt vaak voor te komen en hierbij spelen veel verschillende factoren een rol. Daarbij gaat het niet alleen om de aanwezigheid van water en de afwezigheid van schaduw, maar ook om gebrek aan kennis over de zonkracht en frequentie van smeren. Een zongebruinde huid als schoonheidsideaal bij ouders leidt ook tot minder zonbescherming bij hun kinderen, terwijl bruinen gelijk staat aan huidschade. Bij jonge kinderen en kinderen met een lichter huidtype zijn ouders wel extra alert op zonbescherming. 

Vanaf de leeftijd van 11 jaar gaan kinderen zichzelf vaker beschermen tegen de zon, waarbij meisjes dit vaker doen dan jongens. Richt de adviezen op die leeftijd daarom meer op de kinderen zelf dan alleen op de ouders. Ook de inrichting van de omgeving heeft invloed. Zo bleek vooral het creëren van schaduwplekken veelbelovende effecten te hebben. 

Dit proefschrift biedt adviezen over bescherming tegen de zon voor ouders, kinderen en overheidsinstanties zoals scholen, GGD en RIVM. Huisartsen kunnen alert zijn op adviezen over bescherming tegen de zon bij oudere kinderen. Want die lijken het kind van de rekening te worden en kunnen nog wel wat adviezen over zonbescherming gebruiken. 

Lees meer over het proefschrift Breaking through the clouds: towards understanding sunburn, sun exposure and sun protection of children in the Netherlands van K.A.H.J. Thoonen. Maastricht: Maastricht University, 2021 [proefschrift]. 

Literatuur

  • Thoonen KAHJ. Breaking through the clouds: towards understanding sunburn, sun exposure and sun protection of children in the Netherlands. Maastricht: Maastricht University, 2021 [proefschrift].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen