Nieuws

Bij welke ouderen suppleert u vitamine D?

Gepubliceerd
16 mei 2022
In 2012 adviseerde de Gezondheidsraad om alle personen ≥ 70 jaar een supplement van 20 microgram vitamine D (800IE) aan te bieden. Uit een enquête onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde over vitamine D, UV-licht en welbevinden van ouderen bleek dat velen dat ook doen. Maar liefst 94% van de specialisten ouderengeneeskunde en 34% van de huisartsen schrijven systematisch vitamine D voor aan hun patiënten van 70 jaar en ouder.
0 reacties

Het advies van de Gezondheidsraad over vitamine D is bedoeld voor de algemene populatie en roept nogal eens vragen op bij huisartsen. Waarschijnlijk volstaat suppletie met 10 microgram bij ouderen met een lichte huidskleur die voldoende aan de zon zijn blootgesteld. Daarnaast is er discussie over medicalisering van gezonde ouderen en over de betekenis van de spiegel 25-hydroxyvitamine-D3 (25(OH)D) in het serum. 

Om na te gaan hoe het advies uitpakt in de praktijk, hielden onderzoekers een enquête tussen 15 december 2017 en 30 januari 2018. De enquête werd aangeboden aan alle Nederlandse specialisten ouderengeneeskunde (1685), van wie er 414 deze invulden. Daarnaast vulden alle 310 huisartsen op een nascholingsdag in 2017 dezelfde enquête in.  

De enquête ging over 3 domeinen:

  1. kennis en attitude over het advies van de Gezondheidsraad
  2. voorschrijfgedrag bij vitamine D en de voorgeschreven doses
  3. houding ten opzichte van serumbepalingen van 25(OH)D voor en na suppletie.

De onderzoekers vergeleken de resultaten met een gelijkwaardige enquête uit 2010 (648 specialisten ouderengeneeskunde en 40 huisartsen). Vrijwel alle specialisten ouderengeneeskunde (94,2%) en ruim een derde (34%) van de huisartsen gaven aan dat zij vitamine D systematisch voorschreven, conform het advies van de Gezondheidsraad. Dat is een duidelijke toename ten oprichtte van 2010. In tegenstelling tot de adviezen van de Gezondheidsraad en de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek Vitamine D-deficiëntie deed ongeveer de helft (49,5%) van de huisartsen bloedonderzoek voor de start van de suppletie en ruim een derde (36,1%) vond suppletie voor ouderen niet zinvol. 

Zolang niet duidelijk is welke thuiswonende ouderen precies baat hebben bij suppletie van vitamine D adviseren de onderzoekers behalve bij de evident kwetsbaren ook suppletie te overwegen bij ouderen met osteoporose, malabsorptie, hyperthyreoïdie, chronische lever- of nierinsufficiëntie. 

De LESA van het NHG is helder over het achterwege laten van bloedonderzoek. Een H&W-nascholing uit 2015 biedt praktische en nog steeds actuele tips over het toepassen van de het advies van de Gezondheidsraad.

Lees meer over het onderzoek Vitamin D supplementation in older persons: guidelines versus practice van B.I. Veleva, et al.

Literatuur

  • Veleva BI, et al. Vitamin D supplementation in older persons: guidelines versus practice. J Am Med Dir Assoc 2019;20:639-40.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen