Nieuws

Waarom ouderen op de SEH belanden

Gepubliceerd
10 maart 2022
Ouderen belanden geregeld op de SEH en het is de vraag hoe dat komt. In een Nederlands onderzoek naar redenen voor spoedverwijzingen vond men 159 factoren die leidden tot SEH-bezoek bij 100 zelfstandig wonende ouderen(≥ 70jaar). De meeste redenen waren ziektegerelateerd. In hoeverre een SEH-bezoek voorkomen had kunnen worden, daarover waren de geïnterviewde patiënten en artsen het slechts viermaal eens.
0 reacties

De onderzoekers gebruikten patiëntgegevens en interviewden patiënten, huisartsen en SEH-artsen. Met de PRISMA-methode (kapstokmethode voor incidentenanalyse, gericht op het vinden van oorzakelijke factoren) analyseerden zij welke organisatorische, technische, zorgverlener- of patiëntgerelateerde factoren leiden tot een SEH-bezoek bij ouderen. Zij bekeken ook in hoeverre deze oorzaken zijn te voorkomen. Hiervoor verzamelden zij prospectief ZIS- en interviewdata van 100 zelfstandig wonende ouderen (gemiddeld 76 jaar oud; 55% was man) die tijdens kantoortijden de SEH van het Amsterdam UMC locatie VUmc bezochten in een periode van 3,5 maand. SEH-artsen en huisartsen werden binnen 3 dagen bevraagd op de mate waarin zij dachten dat het SEH-bezoek voorkomen had kunnen worden.

Van de ouderen die naar de SEH gingen was 34% zelfverwijzer, 42% verwezen door de huisarts en 24% door de specialist. De helft van de patiënten keerde na afloop huiswaarts en 1 patiënt ging naar een verpleeghuis. De andere patiënten werden opgenomen. Na 6 weken was 10% opgenomen in een zorginstelling en waren er 7 patiënten overleden.

Van de 159 factoren die bijdroegen aan de SEH-presentatie, was 59% ziektegerelateerd (meestal niet beïnvloedbaar door patiënt of zorg) en 18% patiëntgerelateerd (meestal niet beïnvloedbaar door de zorg). In 54% van de gevallen kon 1 oorzaak worden aangewezen, in 36% 2 en in 10% ≥ 3. In respectievelijk 23% en 21% van de gevallen vonden SEH-arts en huisarts dat het SEH-bezoek voorkomen had kunnen worden, maar patiënten zelf vonden dat slechts in 10% van de keren. Slechts in 4 gevallen waren zowel huisarts, SEH-arts als patiënt het hierover eens.

We kunnen concluderen dat ziekte- en patiëntgerelateerde factoren het meest bijdragen aan het SEH-bezoek van ouderen. Het oordeel of dit bezoek te voorkomen was geweest, is afhankelijk van het perspectief van de beoordelaar maar het lijkt daarbij om een beperkt aantal te gaan.

Literatuur

  • Driesen B, et al. Root causes and preventability of emergency department presentations of older patients: a prospective observational study. BMJ Open 2021;11:e049543.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen