Nieuws

Waarom ouderen op de SEH belanden

Date
10 maart 2022
Ouderen belanden geregeld op de SEH en het is de vraag hoe dat komt. In een Nederlands onderzoek naar redenen voor spoedverwijzingen vond men 159 factoren die leidden tot SEH-bezoek bij 100 zelfstandig wonende ouderen(≥ 70jaar). De meeste redenen waren ziektegerelateerd. In hoeverre een SEH-bezoek voorkomen had kunnen worden, daarover waren de geïnterviewde patiënten en artsen het slechts viermaal eens.