Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 6

Jaargang
54

Nieuws

 • Zwemmen en astma

  Het is bekend dat bij veelzwemmers en zwembadpersoneel van overdekte zwembaden vaker luchtwegklachten optreden. Dit wordt geweten aan het chloor. Eerder onderzoek naar de relatie tussen zwemmen en astma onder de ‘normale’ bevolking was vaak retrospectief van aard en leverde tegenstrijdige…

 • Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst

  Uitbraken van infectieziekten teisteren de mensheid al sinds mensenheugenis. In de middeleeuwen kon de pest genadeloos toeslaan en halve steden uitroeien. Al voor de ontdekking van de micro-organismen wist men dat de aangedane mensen geïsoleerd moesten worden om verdere verbreiding te voorkomen…

 • Zink helpt tegen verkoudheid

  Context Verkoudheid komt veel voor en is vaak een reden om naar de huisarts te gaan. Verkoudheid leidt bovendien geregeld tot school- en werkverzuim. Onderzoeken naar de rol van zink bij verkoudheid laten verschillende resultaten zien. Inadequate behandeling en verminderde biobeschikbaarheid…

 • Hoe veilig is uw huisartsenpost?

  In de medische hulpverlening is de veiligheid voor patiënten van groot belang. Er is nog weinig onderzoek verricht naar patiëntveiligheid binnen de eerste lijn. Een Nijmeegse onderzoeksgroep nam de veiligheid van de huisartsenpost onder de loep. Een patiëntveiligheidsincident werd gedefinieerd…

 • Verpleegkundigen behandelen astma bij kinderen even goed als artsen

  De onderzoekers rekruteerden uit de huisartsen- en kinderartsenpraktijk 107 kinderen met astma die behandeld werden met ICS. Deze kinderen werden vervolgens over 3 groepen verdeeld: behandeling door de huisarts, behandeling door de kinderlongarts of behandeling door een gespecialiseerd…

 • Anders kijken naar eigen sterven

  In een Canadees kwalitatief onderzoek werden autoriteiten en zorgverleners in de palliatieve zorg gevraagd naar hun persoonlijke kijk op leven en sterven. De eerste fase van het onderzoek bestond uit het formuleren van 11 thema’s door middel van interviews met 6 vooraanstaande deskundigen op…

 • Bloeddrukmeting: beter automatisch dan met de hand

  Ook in de huisartsenpraktijk raakt de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting steeds meer in zwang: de meting elimineert het ‘wittejaseffect’ en is een betere voorspeller van het risico op hart- en vaatziekten dan handmatige bloeddrukmeting. Een ambulante bloeddrukmeting is echter niet geschikt voor…

 • Welke angiotensine II-receptorblokkers bij hartfalen?

  Angiotensine II-receptorblokkers (ARB’s) zijn vaak vergeleken met placebo of ACE-remmers, maar niet onderling. Vanwege verschillen in bindingsaffiniteit voor de AT1 -receptor qua aantal bindingsplaatsen en halfwaardetijd voor de bindingsduur (minuten versus uren), is er verschil in capaciteit om…

 • Overdracht…

  Toen ik klein was, hadden wij altijd twee ‘meisjes voor hele dagen’. Vanaf 8 uur ’s morgens verdween mijn moeder in de kapsalon en dan runden die meisjes het hele gezin. Een van de twee was een volwaardige huishoudster en de ander een soort stagiaire avant la lettre . Tijdens en vlak na de oorlog…

 • Toekomstige zorg voor patiënten met kanker

  In 2004 voorspelde de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF Kankerbestrijding) dat het aantal mensen met kanker tussen 2000 en 2015 ongeveer zou verdubbelen. Deze patiënten worden nu nog vooral in de tweede lijn behandeld en begeleid maar de toename van…

 • I did it

  Mijn eerste patiënt is meneer Zwart, een tuinder van 92, die graag doet alsof hij 29 is. Standaard komt hij de drie kilometer naar de praktijk wandelen en probeert dan bij de balie heldhaftig te verbergen dat hij buiten adem is. Ik zie hem nu voor de derde keer in drie weken. Na een avondje…

 • Genant

  Er lijkt geen gêne meer te zijn, kijk maar eens naar een willekeurig tv-programma, maar wij zien in onze spreekkamers iets heel anders. Veel patiënten worstelen met kwalen die ze genant vinden en die hun levensgeluk in de weg staan. En daar willen we iets aan doen. Zonder gêne publiceren we…

 • Probiotica bij irritable bowel syndrome

  Vraagstelling Patiënten hebben op het spreekuur regelmatig vragen over het gebruik van probiotica. Vooral patiënten met irritable bowel syndrome (IBS) komen nogal eens met de vraag of producten die probiotica bevatten tegen deze kwaal helpen. De vaak indringende wijze waarop voor deze…

Wetenschap

 • ‘Besef dat je een zorgplicht hebt!’

  Het is geen toeval dat Schoevers voor de gezondheidszorg voor ongedocumenteerde vrouwen heeft gekozen als onderwerp voor haar promotieonderzoek. ‘Het wetenschappelijke aspect heeft me gaandeweg wel gegrepen, maar het was vooral vanwege mijn belangstelling voor het onderwerp dat ik met dit…

 • Kwaliteit van leven zegt weinig over de ernst van COPD

  COPD is een chronische, progressieve aandoening die met medicamenten niet te bestrijden is. Nagenoeg het enige wat helpt is stoppen met roken. Kwaliteit van leven is dan ook vaak het enige doel van de behandeling. Over het natuurlijke beloop van de kwaliteit van leven bij chronische…

 • Invloed van focusgroepen op NHG-Standaarden en implementatieproducten

  Om ervoor te zorgen dat richtlijnen in de praktijk ook worden nageleefd, moet men huisartsen zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling ervan. Daarom heeft het NHG de betrokkenheid van huisartsen bij de ontwikkeling en implementatie van NHG-Standaarden georganiseerd via een aantal…

 • Moeheid: diagnoses, beloop en prognose

  De klacht moeheid bij huisartspatiënten kent een sterk variabel beloop, waarbij een minderheid van de patiënten snel herstelt. Veel patiënten zijn al ten minste een half jaar moe op het moment dat ze de huisarts bezoeken. Als patiënten een langdurig beloop verwachten, dan komt dat vaak…

Praktijk

 • Generalisme of specialisatie: een indeling van deze tijd?

  De patiënt heeft een dubbele agenda. Aan de ene kant wil hij die ene arts in Nederland die van zijn ziekte het meest verstand heeft. We gebruiken voor dit fenomeen vaak Amerikaanse woorden: second opinion , medical shopping , centers of excellence . Er zijn zelfs experts voor onverklaarde…

 • Blozen

  Blozen is een onschuldige lichaamsuiting. Angst om te blozen kan een obsessief karakter krijgen. Dan ontstaat bloosangst. Bloosangst kan grote invloed hebben op de kwaliteit van leven en kan leiden tot sociaal isolement. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Steven…

 • Blozen

  Wilt Idema en ik zijn beste vrienden. Hij is wat je noemt een geleerde in optima forma, hij zit altijd maar in de boeken, hij zit altijd maar achter zijn bureau te studeren, te vertalen of gedichten te schrijven. En hij is werkelijk tuk op de vrouwen, maar laat dat niet zo erg merken. Soms, als…

 • Cataract

  Catararct (staar) komt veel voor, voornamelijk bij ouderen. Hoe stelt u de diagnose? Wanneer stuurt u iemand door naar de oogarts voor een cataractextractie en lensimplantatie? En waar moet u na de ingreep op letten? Er zijn drie vormen van cataract waarvan er twee tot een gestage…

 • Neonatale screening voor hemoglobinopathie

  Per 1 januari 2007 is de neonatale screening (NS) met 15 ziekten uitgebreid, waaronder de hemoglobinopathieën (sikkelcelziekte en thalassaemia major). Naar verwachting krijgen in Nederland per jaar circa 240 ‘risicoparen’ een kind. Dit betekent dat het RIVM per jaar circa 60 brieven aan…

 • Bij de NHG-Standaard Preconceptiezorg

  De NHG-Standaard gaat uit van de risicoschatting aan de hand van een internetvragenlijst, die uitgebreid ingaat op mogelijke risico’s, besprekingspunten met de huisarts en aandachtspunten voor de toekomstige ouders. Echter, gezien het lage percentage foliumzuurgebruiksters tijdens de…

 • De behandeling van borstkanker

  Eén op de acht vrouwen krijgt in de loop van haar leven borstkanker. Deze incidentie stijgt. Gelukkig nemen de overlevingskansen toe door vroegtijdige diagnostiek en vooral door effectievere behandelingen: op 1 januari 2010 leefden in Nederland naar schatting 150.000 vrouwen die ooit de…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Preconceptiezorg

  De huisarts wijst op de mogelijkheid van een kinderwensspreekuur zodat paren geïnformeerd en in een zo goed mogelijke gezondheid aan een zwangerschap beginnen. Wees bij vrouwen met kinderwens alert op voorgeschreven (chronische) medicatie. Inventariseer welke interventies nodig zijn bij…