Nieuws

Borstvoeding en BMI

Gepubliceerd
10 augustus 2008

Kinderen die langer borstvoeding genieten hebben in het algemeen rond het eerste levensjaar een lagere BMI. Hoe die BMI zich daarna ontwikkelt in relatie tot borstvoeding versus geen borstvoeding werd bekeken met behulp van gegevens uit de Nederlandse PIAMA-studie. In dit longitudinale onderzoek naar Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie vervolgden onderzoekers 2347 Nederlandse kinderen tussen de 1 en 7 jaar. Men zette de duur van de borstvoeding uit tegen lengte en gewicht op verschillende leeftijden na correctie voor mogelijke confounders als sekse, geboortegewicht en karakteristieken van de moeder. Uit dit cohort gaven na 16 weken nog 851 moeders (ruim eenderde) borstvoeding. Deze moeders waren hoger opgeleid en kregen kinderen met een hoger geboortegewicht. Op éénjarige leeftijd hadden deze kinderen een lagere BMI (gemiddeld 0,20 kg/m2 95%-BI –0,37 - –0,03) maar ook een lager gewicht en geringere lengte. Kinderen die korter dan 16 weken borstvoeding kregen vertoonden deze associatie niet. Na het eerste levensjaar werd het verschil minder duidelijk. Op zevenjarige leeftijd was de prevalentie van overgewicht bij de kinderen met meer dan 16 weken borstvoeding lager dan bij de kinderen die geen of korter dan 16 weken borstvoeding kregen. Ook bleken kinderen met een hogere BMI op éénjarige leeftijd een hogere BMI op zevenjarige leeftijd te hebben. De associatie tussen duur van de borstvoeding en ontwikkeling van BMI was echter niet significant. Het tegenovergestelde lijkt het geval; de relatie tussen borstvoeding en overgewicht wordt al in het eerste jaar vastgelegd. (WS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen