Nieuws

Cardiale afwijkingen bij COVID-19?

Gepubliceerd
27 augustus 2020
Dossier
Er is eerder veel aandacht geweest voor pulmonale klachten en complicaties bij COVID-19. Duitse onderzoekers waren benieuwd of patiënten ook cardiale schade ontwikkelden na het doormaken van een COVID-19-infectie.
0 reacties

De deelnemers aan dit prospectief cohortonderzoek waren 100 patiënten die minimaal 2 weken waren hersteld na een opname met PCR-bewezen COVID-19 in het universiteitsziekenhuis van Frankfurt tussen april en juni 2020. Het cohort werd gematcht met zowel een gezonde controlegroep (n = 50; matching op leeftijd en geslacht, geen cardiale voorgeschiedenis) als met een controlegroep van patiënten met risicofactoren (n = 57; matching op leeftijd, geslacht, roken, hypertensie, diabetes, bekende hart- en vaatziekten). Alle patiënten werden getest op troponine en ondergingen een cardiale MRI waarbij werd gekeken naar hartvolume, -functie en –massa, en (late) aankleuring op T1- en T2-opnames, een sensitieve maat voor myocardoedeem.

De patiënten (53% man, mediane leeftijd 49 jaar) hadden vaker dan de gematchte controles in beide groepen een licht verhoogd troponine (3 tot 13,9 pg/ml; 66%) of significant verhoogd troponine (> 13,9 pg/ml; 5%). Van de patiënten had 78% MRI-afwijkingen; ze hadden vaker een verminderde ejectiefractie, grotere linkerventrikelvolumes en –massa en aankleuring op T1- en T2-opnames. Daarnaast had 60% van de patiënten een MRI-beeld dat past bij myocardoedeem. Verder had 3% van de patiënten dusdanig ernstige afwijkingen (zeer hoog troponine, sterke MRI-aankleuring, ejectiefractie < 50%) dat ze endomyocardiumbiopsie ondergingen, waaruit actieve lymfocytaire inflammatie zonder virale activiteit bleek. Het troponinegehalte correleerde matig maar significant met aankleuring op MRI (r = 0,22 tot 0,35). De onderzoekers konden geen relatie vinden tussen de aanwezigheid van MRI-afwijkingen en de ernst van de doorgemaakte COVID-19-infectie of het tijdstip tussen diagnose COVID-19 en cardiale MRI.

Dit onderzoek laat zien dat een groot deel van de opgenomen patiënten dat is hersteld van een COVID-19-infectie op MRI-beelden cardiale afwijkingen heeft, onafhankelijk van cardiale voorgeschiedenis of ernst en verloop van de COVID-19-infectie. Helaas maakt dit onderzoek niet duidelijk in hoeverre deze afwijkingen tot klinische gevolgen leiden. Het wordt ook niet duidelijk of deze afwijkingen passagère zijn, zoals veel virusinfecties, of daadwerkelijk gevolgen hebben op de lange termijn. Het is dus nog te vroeg om te concluderen dat COVID-19 leidt tot klinisch relevante myocardafwijkingen.

Literatuur

  • Puntmann VA, et al. Outcomes of cardiovascular magnetic resonance imaging in patients recently recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol 2020 Jul 27;e203557. DOI: 10.1001/jamacardio.2020.3557 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen