Nieuws

Cardiovasculaire events na staken statines bij 75-jarigen

Gepubliceerd
31 oktober 2019
Er is geen overtuigend bewijs voor de effectiviteit van statines als primaire preventie bij ouderen. Uit een Frans, retrospectief, observationeel cohortonderzoek onder 75-jarigen blijkt nu dat het stoppen van de statine de kans op een myocardinfarct of beroerte na gemiddeld 2,4 jaar met 30% verhoogt. Er zijn echter gerandomiseerde onderzoeken nodig om deze bevinding te bevestigen.
1 reactie

Franse onderzoekers bestudeerden de dossiers van 120.173 statinegebruikende 75-jarigen zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis. Zij kregen de gegevens uit de databank van de Franse Nationale ziektekostenverzekering. De onderzoekers gingen na wie met de statine was gestopt en wie was opgenomen voor een cardiovasculaire aandoening. Zij corrigeerden voor de variabelen geslacht, wonen in een achterstandsgebied, verblijf in een verpleeghuis, gebruik van antihypertensiva, mate van kwetsbaarheid, comorbiditeit en opnameduur. De patiënten werden gemiddeld 2,4 jaar gevolgd. De hazard ratio voor cardiovasculaire opname bij stoppen van de statine was voor alle cardiovasculaire events samen 1,33 (95%-BI 1,18 tot 1,50), voor myocardinfarct 1,46 (95%-BI 1,21 tot 1,75), voor CVA 1,26 (95%-BI 1,05 tot 1,51) en voor een ander cardiovasculaire event 1,06 (95%-BI 0,74 tot 1,40).

De resultaten van dit retrospectieve, observationele onderzoek moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Gedetailleerde gegevens over andere potentiële confounders ontbraken, zoals cardiovasculaire risicoprofiel, sociaal-economische achtergrond en leefstijlfactoren. Ook de sterftecijfers waren niet beschikbaar. Ten slotte was de exacte reden van stoppen niet bekend. De resultaten suggereren een gunstig effect van het doorgaan met statines bij 75-plussers zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis, maar het directe bewijs daarvoor wordt niet geleverd.

De NHG-Standaard CVRM adviseert bij deze ouderen te stoppen met statines bij verhoogde kwetsbaarheid, laag ingeschatte levensverwachting of ernstige bijwerkingen en een statine alleen te overwegen bij een verhoogd risico op een vasculair event. Vooralsnog zijn er geen redenen om van dit advies af te wijken naar aanleiding van dit onderzoek. Daarvoor is beter bewijs uit gerandomiseerde onderzoeken noodzakelijk.

Literatuur

  • Giral P, et al. Cardiovascular effect of discontinuing statins for primary prevention at the age of 75 years: a nationwide population-based cohort study in France. Eur Heart J 2019 Jul 30. pii: ehz458. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz458 [Epub ahead of print].

Reacties (1)

Hans van der Linde 5 november 2019

De bewijskracht van dit retrospectieve, observationele onderzoek is per definitie zeer laag, simpel  omdat het retrospectief observationeel is. Hier tegenover staan inmiddels zoveel methodologisch betere onderzoeken met hoge bewijskracht die oordelen dat  primaire preventie zinloos is, dat de tekst in de intro "Er zijn echter gerandomiseerde onderzoeken nodig om deze bevinding te bevestigen." misplaatst is en de lezer op het verkeerde been zet..

Afscheid nemen van primaire preventie strookt niet met de belangen van financieel belanghebbende pillenproducenten. Telkens weer duiken dit soort misleidende onderzoeksresultaten op, die niet doorzien worden als marketing. In de wereld van farmamarketing geldt: a study not marketed, is a study not done". 

Bovenstaand stukje demonstreert weer hoe effectief die marketing is. Ik denk dat veel collega's zich na lezing wel tweemaal zullen bedenken om te stoppen met statines bij ouderen. Dan gaat mijn patiënt dood en  heb ik het gedaan. Nee, laten we de veilige weg maar bewandelen. Where smoke is, there is fire.  Zo werkt dat. Wanneer zullen we uitkomsten van methodologisch slecht onderzoek diep leren wantrouwen? .

 

Verder lezen