Nieuws

Chirurgisch ingrijpen bij stress-incontinentie

Gepubliceerd
21 mei 2015

Bij vrouwen met stress-incontinentie is behandeling met bekkenbodemoefeningen eerste keus. Een aantal vrouwen redt het niet met alleen fysiotherapie, zij hebben uiteindelijk ook chirurgisch ingrijpen nodig. Een aantal factoren heeft een voorspellende waarde voor de kans dat chirurgie nodig is. Als de huisarts deze factoren voor de start van de bekkenbodemtherapie met de vrouw bespreekt, kan dat tot een reëlere verwachting leiden van de effectiviteit van fysiotherapie.

In een eerdere trial bij vrouwen in Nederland met matig tot ernstige stress-incontinentie werd gerandomiseerd voor primair fysiotherapie of primair chirurgie. Uit de trial bleek dat na 12 maanden follow-up 49% van de vrouwen die primair met fysiotherapie behandeld waren uiteindelijk toch chirurgie nodig hadden. Voor dit onderzoek is bij die groep vrouwen gekeken naar de factoren die hierbij van invloed konden zijn. Voorspellende factoren voor het ondergaan van chirurgie ná fysiotherapie waren: leeftijd < 55 jaar, hoger opleidingsniveau, ernstigere mate van incontinentie volgens de Sandvik index (ernst van urineverlies) en de Urogenitale Distress Inventory (mate van hinder).

Het onderzoek is gedaan in de Nederlandse setting en de fysiotherapie was volgens KNGF-richtlijn Stress (urine-)-incontinentie. De auteurs vinden het wenselijk om de vrouwen met een verhoogd risico voor toch chirurgisch in te grijpen, direct hiervoor te adviseren. In de NHG-Standaard staat fysiotherapie als eerste keus bij de behandeling van stress-incontinentie. De Nederlandse huisarts kiest dus in eerste instantie waarschijnlijk niet voor direct chirurgisch ingrijpen. Daarnaast blijkt uit het artikel niet duidelijk wat de auteurs verstaan onder matig tot ernstige incontinentie. De huisarts gebruikt de schalen uit het onderzoek niet omdat de mate van ernst in de praktijk wordt geschat. Het kan wel nuttig zijn om vrouwen die starten met bekkenbodemtherapie te waarschuwen voor een mogelijk teleurstellend effect en dat bij uitblijven van resultaat chirurgische ingrijpen nodig kan zijn.

Labrie J, et al. Predicting who will undergo surgery after physiotherapy for female stress urinary incontinence. Int Urogynaecol J 2015;26:29-334.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.