Nieuws

De dood vanuit juridisch-medisch perspectief

Gepubliceerd
4 mei 2016
Doelgroep Het boek is geschreven voor forensisch artsen, officieren van justitie, politieagenten (forensische opsporing) en beleidsmakers. Voor u als huisarts is het van belang als u forensisch arts bent of bovenmatig geïnteresseerd in de forensische antropologie. Het is tevens bruikbaar als naslagwerk tijdens de opleiding.
Inhoud De auteurs zijn, gedreven door hun dagelijks werk en hun interesse voor wetten en regels, op zoek gegaan naar de rechten van het lijk en de plichten van hen die geconfronteerd worden met het lijk.
Het boek is vlot geschreven. Er wordt veelvuldig verwezen naar wetboekartikelen, wat huisartsen niet gewend zijn, maar ook naar krantenberichten die tot de verbeelding spreken.
Na het lezen van het boek kan ik me niet voorstellen dat er een aspect over het hoofd is gezien. Er wordt veel feitenkennis in herinnering gebracht, bijvoorbeeld dat eenieder de dood mag vaststellen, het is alleen aan de arts gegeven iemand dood te mogen verklaren. Voor het invullen van formulier A dient de schouwend arts zich te vergewissen van de identiteit van de overledene. In de waarneming wordt dan ook het inzien van een identiteitsbewijs aangeraden. Bij vragen of er sprake is van een natuurlijke dood en twijfel over de identiteit wordt de forensisch arts ingeschakeld.
In de wetgeving wordt het schouwen niet omschreven. Er bestaan meerdere richtlijnen van verschillende beroepsgroepen en van het Forensisch Medisch Genootschap, KNMG en IGZ. In de praktijk wordt de omvang van de schouw bepaald door de omstandigheden.
Het boek behandelt verder bijzondere gevallen als overlijden van kinderen, zwangeren en neonaten. Welke procedures komen aan de orde bij orgaandonatie? Dit blijkt overigens met wat bureaucratisch doorzettingsvermogen ook mogelijk na euthanasie. Wat gebeurt er na lijkvinding, overlijden in het buitenland of tijdens een sectie?
Oordeel Na het lezen van het boek kunt u al deze vragen beantwoorden of opzoeken. Als naslagwerk is het zeer compleet te noemen, voor de algemene praktijk te specialistisch.
Caroline Groffen

Waardering: • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen