Nieuws

De route naar Parkinson, visie van de patiënt

Door
Gepubliceerd
15 maart 2017

Herkenning van de vroege signalen van de ziekte van Parkinson bij zowel patiënten en naasten als bij zorgverleners: hiermee kan eerder diagnostiek en behandeling worden opgestart. Ondanks veelvoorkomend delay is het merendeel van de patiënten tevreden met hun route naar de diagnose.

Over de route naar de diagnose is een publicatie verschenen in het tijdschrift Patient Education and Counseling. In dit onderzoek zijn 52 vragenlijsten van parkinsonpatiënten geanalyseerd. Patiënten onderscheiden drie fases in hun ‘route naar diagnose’: het herkennen van symptomen, het besluit om hulp te zoeken en het diagnostisch proces van Parkinson. Factoren die dit traject beïnvloeden zijn patiëntgebonden, artsgebonden of ziektegerelateerd.

Patiënten blijken het moeilijk te vinden om vroege symptomen van de ziekte van Parkinson te duiden: het beeld dat zij hebben van Parkinson is namelijk het beeld van een gevorderde Parkinson, gebaseerd op bekende personen met deze ziekte. Zij beschrijven dat dit ook voor hun huisartsen lastig lijkt: gezien het geringe aantal patiënten dat zij in de praktijk zien is hun kennis hierover niet altijd paraat. Het besluit om hulp te zoeken is van verschillende factoren afhankelijk, waaronder de houding van de patiënt en hun omgeving ten opzichte van de gezondheidszorg. Meer dan de helft van de patiënten geeft aan dat volgens henzelf de diagnose sneller gesteld had kunnen worden. Desondanks zijn de meeste patiënten tevreden met het verloop van hun ‘route’.

De NHG-Standaard Ziekte van Parkinson geeft een uitgebreide opsomming van gerelateerde symptomen en aandoeningen. Uit eerder onderzoek bleek dat functionele klachten, obstipatie, hyperhidrosis en slaapstoornissen als prodromi beschouwd kunnen worden.Met deze wetenschap worden de patiënten misschien nog tevredener!

Plouvier AOA, et al. Time intervals in diagnosing Parkinsons' disease: The patients' views. Patient Educ Couns 2015;98: 777-82.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen