Nieuws

De systematische benadering van medische spoedsituaties

Gepubliceerd
1 juni 2018
Dossier
Snellere herkenning en behandeling van medische spoedsituaties leidt tot een betere uitkomst voor de patiënt. Twee Groningse internisten acute geneeskunde zetten de belangrijkste punten van de spoedzorg in dit boek nog eens op een rij.
0 reacties

Samenvatting

Snellere herkenning en behandeling van medische spoedsituaties leidt tot een betere uitkomst voor de patiënt. Twee Groningse internisten acute geneeskunde zetten de belangrijkste punten van de spoedzorg in dit boek nog eens op een rij.

In de recent verschenen derde druk van Medische spoedsituaties wordt de ABCDE-systematiek uitgebreid en praktisch beschreven, en toegepast op veelvoorkomende ziekte- en symptoompresentaties. Zeer geschikt voor aios die acute zorgstage gaan doen en ter verdieping voor (kader)huisartsen met affiniteit voor spoedzorg.

Het boek is gericht op artsen spoedeisende hulp en klinische afdelingen. In het eerste deel van het boek beschrijven de auteurs de ABCDE-systematiek uitgebreid aan de hand van diverse casuïstiek. De klinische beoordeling is relevant voor de huisarts, maar de interventies en diagnostiek zijn vaak te diepgaand. Naaldthoracocentese, intubatie en cardioversie zijn toch typisch voor de tweedelijnszorg. Het hoofdstuk over ecg-beoordeling en het hoofdstuk over beslisregels bij een vermoeden van een trombosebeen en/of longembolie zijn wel bruikbaar voor de huisarts. Verder staan in elk hoofdstuk mooie lijstjes met differentiaaldiagnoses die handig zijn om alle alternatieven bij klachten te overwegen.

In het tweede deel van het boek wordt de tweede beoordeling ABCDE besproken met achtergrondinformatie en behandelingen van diverse potentieel bedreigende ziektebeelden, gericht op opname patiënten.

Het boek leest prettig en bevat mooie illustraties van onder andere de chin-lift en jaw thrust manoeuvres. Diverse tabellen zijn erg informatief, zoals een tabel met à priori kansen op diagnoses per setting bij pijn op de borst en een tabel over oorzaken van buikpijn per leeftijdscategorie. Het boek is duidelijk en beknopt geschreven, waarbij ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van leerpunten.

De auteurs raden aan om als aanvulling op dit boek een praktische cursus ABCDE-systematiek te volgen.

Waardering:•••◦◦

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen