Nieuws

Diagnostiek van alledaagse klachten II

Gepubliceerd
10 juli 2004

De auteurs stellen dat diagnostiek veel moeilijker is dan behandeling. Immers, na het stellen van de diagnose is de therapie doorgaans bekend en voor elke behandelend arts min of meer hetzelfde. Het aantal diagnosen is bij alledaagse klachten zeer groot. Net als deel I (26 alledaagse klachten) probeert men in deel II antwoord te geven op de vraag welke diagnostiek zinvol en wetenschappelijk onderbouwd is bij 28 veelvoorkomende klachten. Een deel van de hoofdstukken is verkort ook in H&W gepubliceerd. De hoofdstukopbouw is gelijk aan deel I met de klacht en eerste klachtenpresentatie als vertrekpunt. Daarbij kan de lezer beschikken over uitgebreide epidemiologische informatie van Nederlands en internationaal onderzoek, inclusief referenties. Door verschil in methodiek en onderzoekspopulatie zijn de gegevens echter niet altijd onderling vergelijkbaar en dat maakt interpretatie voor de dagelijkse praktijk soms moeilijk. Maar doorgaans geven ze een goed overzicht van relevante prevalentie-, incidentie- en ziektebeloopcijfers. Uitgebreid, maar niet te gedetailleerd of langdradig, gaan de auteurs in op de pathofysiologie en differentiële diagnostiek van een groot aantal ziekten. Onder andere levert het Transitieproject de kansverdeling van de diagnosen van episoden die beginnen met de desbetreffende alledaagse klacht, de zogenaamde voorafkansen. Aansluitend wordt de betekenis van voorgeschiedenis, anamnese, lichamelijk onderzoek, eenvoudig aanvullend onderzoek en complex aanvullend onderzoek op het diagnostisch proces besproken. In kleine tekstkaders wordt soms bijzondere aandacht gegeven aan ziekten en specifieke onderzoeks- of testmethoden. Bij belangrijke diagnostische stappen wordt de lezer geïnformeerd over de bewijskracht van de aangehaalde literatuur: voldoende bewijskracht, sterke aanwijzing of indirect bewijs en consensus. De auteurs leveren inderdaad bouwstenen voor het rationeel oplossen van een probleem. Het spreekt voor zich dat er bij veelvoorkomende alledaagse klachten een veelheid van (niet altijd alledaagse) diagnosen gesteld kan worden. De beschrijving van het diagnostisch proces vanuit de alledaagse klachtenpresentatie in de algemene populatie maakt dat dit boek in al zijn facetten zeer interessant is voor de praktiserende huisarts.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen