Nieuws

Double bad luck!?

Gepubliceerd
10 mei 2006

Arm, werkeloos, slechte huisvesting of problemen thuis. Je zou er somber en depressief van worden. En blijven? Patiënten uit lage inkomensgroepen en/of met een lage opleiding hebben meer kans om een depressie te ontwikkelen, en een ernstigere vorm van depressie te krijgen (langere duur en vaker recidiverend). Maar niet alleen dat, ze lijken ook nog slechter te reageren op bewezen effectieve therapieën. Je gezonde verstand zegt dat dat ook niet verwonderlijk is bij aanhoudende slechte psychosociale problemen. Cohen et al. vergeleken de uitkomsten van de behandeling van oudere depressieve patiënten uit lagere klasse met de uitkomsten uit midden- en hogere klassen. De behandeling was interpersoonlijke therapie (IPT) met of zonder antidepressiva. De kans op herstel was bijna twee keer zo klein voor de patiënten uit de lagere klasse en het duurde ook langer voordat zij herstelden. De vraag is of juist deze bewezen effectieve behandelingen geschikt zijn voor deze groep patiënten. Misschien is een meer op de problemen gerichte aanpak, zoals problem solving treatment(PST) beter voor zowel de actuele (sociale) problemen als de depressie. (ER)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen