Nieuws

Duidelijkheid over beloop lichen sclerosus

Gepubliceerd
3 november 2015
Lichen sclerosus is een chronische huidaandoening van de geslachtsorganen die vooral voorkomt bij vrouwen van 50 tot 70 jaar. De belangrijkste klacht is jeuk, maar de plekken kunnen zich ook ontwikkelen tot huidkanker. Nieuw onderzoek schept duidelijkheid over het beloop van lichen sclerosus.
Van 2008 tot 2014 volgden Australische dermatologen 507 vrouwen van gemiddeld 55 jaar met vulvaire lichen sclerosus. Ze hadden gemiddeld al 5 jaar klachten, zoals jeuk of pijn bij het vrijen. De behandeling met lokale corticosteroïden werd afgestemd op de ernst van de afwijkingen. Vervolgens werd bij elke drie- tot zesmaandelijkse controle gekeken naar het effect van de behandeling en zo nodig diagnostiek naar maligne ontaarding verricht. Ook werd gevraagd naar de therapietrouw.
In totaal zeiden 357 (70%) vrouwen therapietrouw te zijn en 150 (30%) gedeeltelijk therapietrouw. Tijdens follow-up waren bij 333 (93%) therapietrouwe vrouwen de klachten onder controle, terwijl dit maar bij 87 (58%) gedeeltelijk therapietrouwe vrouwen zo was. Maligne ontaarding kwam geen enkele keer voor bij vrouwen die volledig therapietrouw waren en 7 keer (4,7%) bij vrouwen met gedeeltelijke therapietrouw.
Dit onderzoek vond plaats in de tweede lijn, maar is toch nuttig voor de Nederlandse huisarts. Het geeft namelijk een duidelijk beeld van het beloop en het risico op maligne ontaarding van lichen sclerosus. De NHG-Standaard Lichen sclerosus geeft aan dat er nog onduidelijkheid is over het risico op maligne ontaarding. Dit onderzoek laat zien dat bij goede therapietrouw het beloop zeer gunstig is en het risico op maligne ontaarding inderdaad zeer laag is.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Lee A, et al. Long-term management of adult vulvar lichen sclerosus: a prospective cohort study of 507 women. JAMA Dermatol 2015; doi: 10.1001/jamadermatol.2015.0643 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen