Nieuws

E-health zorgt voor betere therapietrouw bij chronisch medicatiegebruik

Gepubliceerd
20 juli 2021
E-healthinterventies zijn een goed hulpmiddel om de therapietrouw bij chronisch medicatiegebruik te verbeteren. Dat geldt vooral voor interventies die zijn gericht op het verhogen van de betrokkenheid van de patiënt en het verbeteren van medicatiemanagementvaardigheden. Dat blijkt uit een systematisch literatuuronderzoek.
0 reacties

De auteurs gingen na welke e-healthinterventies (gericht op de patiënt of de hulpverlener) de therapietrouw bij chronisch medicatiegebruik bevorderen. Zij includeerden 22 RCT’s die in totaal over 29 interventies rapporteerden. De RCT’s werden gepubliceerd tussen 2014 en 2019. Het betrof onderzoeken met minimaal 50 volwassenen, waarbij vermindering van medicatieontrouw de primaire uitkomstmaat was. De meeste interventies (21 van de 29; 72%) maakten gebruik van een mobiele telefoon voor bellen, sms’en of apps. Achttien van de 29 interventies hadden een statistisch significant effect op medicatietrouw. Bij 14 daarvan kon een effectgrootte worden berekend: 2 interventies hadden een groot effect (Cohens d ≥ 0,8), 4 een matig effect (Cohens d ≥ 0,5 < 0,8), 3 een klein effect (Cohens d ≥ 0,2 < 0,5) en 5 een verwaarloosbaar effect (Cohens d < 0,2). Bij 3 andere onderzoeken (waarvan 2 met significant positieve uitkomsten) kon het gemiddelde RR op therapietrouw worden berekend. Hieruit bleek een sterk effect (OR ≥ 2,0).

De krachtigste methode bleek sms’en of tele-feedback over therapietrouw, bijvoorbeeld via een spraakcomputer, mobiele app en telefonische oproepen. Daarnaast was er ook sterk bewijs voor een positief effect van de volgende interventies: ‘medicatiemanagementvaardigheden aanleren’, ‘gezondheidszorgkwaliteit verbeteren door medicatietrouwcoördinatie tussen professionals te verbeteren’ en ‘communicatie en besluitvorming tussen patiënt en zorgverlener te faciliteren’.

Kortom, bij de meeste onderzoeken is er een relevant effect van interactieve e-health op medicatietrouw bij chronische medicatiegebruikers. E-healthinterventies die zijn gericht op het verhogen van de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling en het verbeteren van de medicatiemanagementvaardigheden lijken het meest veelbelovend. Maar ook simpele strategieën zoals sms-berichten en telefoontjes kunnen effectief zijn.   

Literatuur

  • Pouls BPH, et al. Effect of interactive eHealth interventions on improving medication adherence in adults with long-term medication: systematic review. J Med Internet Res 2021;23:e18901.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen