Nieuws

E-portfolio toont weinig zelfregulerend leren

Gepubliceerd
15 juni 2021
Het doel van e-portfolio's in de huisartsopleiding is bijdragen aan zelfregulerend leren (ZRL). ZRL bestaat uit zelfbeoordeling, leerdoelen stellen, methoden inzetten om die doelen te bereiken en het resultaat evalueren via reflectie en feedback. Uit een kwalitatieve analyse blijkt echter dat e-portfolio’s sinds de invoering in 2013 weinig van deze aspecten laten zien.
0 reacties
Portfolio
© Shutterstock

De onderzoekers stratificeerden 1022 e-portfolio’s van Nederlandse aiossen tussen 2013 en 2018 naar duur van het gebruik van e-portfolio (< 12 maanden, 12-24 maanden en > 24 maanden). Zij scoorden de gegevens kwantitatief. Daarnaast beoordeelden zij een steekproef van 90 e-portfolio’s ook kwalitatief. De e-portfolio’s bevatten 11 unieke formulieren (bijvoorbeeld ‘voortgangsadvies’ en ‘korte praktijkbeoordeling’). Het aantal ingevulde formulieren varieerde sterk. Het gemiddeld aantal ‘korte praktijkbeoordelingen’ in de portfolio’s van de groep > 24 maanden was 28,91 met een variatie van 0 tot 171. Van alle 11 formulieren was alleen de ‘competentie beoordelingslijst’ aanwezig in alle e-portfolio’s, variërend van 1 tot 37 per e-portfolio.

Slechts 54% van de 90 porfolio’s bevatte 1 of meerdere formulieren gericht op reflectie. Daarvan werd 84% als ‘niet-reflectief’ beoordeeld, omdat alleen gebeurtenissen en ervaringen werden beschreven. Feedback ging met name over wat er goed ging, er werd geen kritische feedback gevonden. Het aantal leerdoelen varieerde van 0 tot 96 per e-portfolio. De beschrijving van leerdoelen was in 56% van de gevallen niet specifiek, vooral omdat het ‘waarom’, ‘wanneer’ of ‘waar’ ontbrak. Feedback door de opleider was per competentie aanwezig in 66% tot 94% van de e-portfolio’s. Ook deze feedback werd in 72% als niet specifiek omschreven.

De onderzoekers concluderen dat het e-portfolio’s weinig van ZRL laten zien. Het documenteren van ZRL vergt zowel tijd als een hoog niveau van introspectie en schrijfkwaliteit. Dit is een punt waaraan de huisartsopleiding en de aios extra aandacht kan besteden.

Lees meer over het onderzoek How is self-regulated learning documented in e-portfolios of trainees? A content analysis van R. van der Gulden, et al.

Literatuur

  • Van der Gulden R, et al. How is self-regulated learning documented in e-portfolios of trainees? A content analysis. BMC Med Educ 2020;20:205

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen