Nieuws

Ecg-afwijkingen bij DM2 nog geen reden voor screening

Gepubliceerd
1 april 2021
De Europese richtlijnen over diabetes adviseren een ecg te laten maken bij mensen met Diabetes mellitus type 2 (DM2) en hypertensie, of als er een vermoeden is van hart- en vaatziekten (HVZ). In de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 ontbreekt deze informatie. De NHG-Standaard CVRM concludeert op basis van de literatuur dat een ecg geen toegevoegde waarde heeft bij mensen zonder HVZ, omdat een ecg in deze groep niet leidt tot een betere cardiovasculaire risicoschatting. Nederlandse onderzoekers vroegen zich af of deze redenering ook geldt voor mensen met diabetes.
0 reacties

In het Hoorn Diabetes Onderzoek – een prospectief, eerstelijnscohort met 8068 diabetespatiënten – werd jaarlijks een ecg verricht. De onderzoekers analyseerden data uit 2018 en deden een subgroepanalyse onder 6494 patiënten zonder HVZ in de voorgeschiedenis. Een derde (29%) van de totale populatie had afwijkingen op het ecg, waarvan 16% milde en 13% ernstige afwijkingen. Van de mensen zonder HVZ had 15% milde en 9% ernstige afwijkingen op het ecg. Bij mensen met hypertensie of een hoog risico op HVZ liep dit percentage op tot respectievelijk 27% en bijna 40%. Dat is bijna dubbel zo hoog als in een populatie zonder DM2. Multivariabele analyse liet een verband zien met ecg-afwijkingen voor de volgende risicofactoren: hogere leeftijd, man, roken, hoger BMI, hoger HbA1c, lager nuchter glucose, lager HDL, hypertensie en verlaagd eGFR. 

Een beperking van dit onderzoek is dat er niet is gekeken of deze ecg-afwijkingen ook leiden tot een betere cardiovasculaire risicoschatting, en dus tot adequatere behandeling. Door de resultaten van dit onderzoek weten we nu dat ook een fors deel van de mensen met diabetes maar zonder HVZ ecg-afwijkingen vertoont. Toch levert dit onderzoek geen onderbouwing voor het systematisch uitvoeren van een ecg bij diabetespatiënten, omdat we nog niet weten of die screening ook leidt tot een betere risicoschatting en behandeling.

Literatuur

  • Harmsa PP, et al. Prevalence of ECG abnormalities in people with type 2 diabetes: The Hoorn Diabetes Care System cohort. Journal of Diabetes and its Complications 2021;35:107810.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen