Nieuws

Ecg-afwijkingen bij DM2 nog geen reden voor screening

Date
1 april 2021
De Europese richtlijnen over diabetes adviseren een ecg te laten maken bij mensen met Diabetes mellitus type 2 (DM2) en hypertensie, of als er een vermoeden is van hart- en vaatziekten (HVZ). In de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 ontbreekt deze informatie. De NHG-Standaard CVRM concludeert op basis van de literatuur dat een ecg geen toegevoegde waarde heeft bij mensen zonder HVZ, omdat een ecg in deze groep niet leidt tot een betere cardiovasculaire risicoschatting. Nederlandse onderzoekers vroegen zich af of deze redenering ook geldt voor mensen met diabetes.