Nieuws

Een kijkje in een nieuwe spiegel

Gepubliceerd
11 april 2011

Tijdschriften blijven nogal eens in het plasticje liggen. Ik vind regelmatig stapels onaangeroerde medische literatuur op onze eigen vensterbank en ook op het toilet bij vrienden en collega’s. Uiteindelijk komen ze wel uit het plastic, soms zelfs met vele tegelijk tijdens een geplande sessie bijblijven en doorlezen. Mogelijk hebt u met dit nummer niet zo lang gewacht, al was het maar om een spelletje zoek-de-tien-verschillen te spelen. De redactie van H&W heeft achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe vormgeving: strakker in het pak, meer contrast voor de oudere ogen, betere tabellen en een prominentere plaats voor de abstracts. De nieuwe vormgeving past in het plan om het blad aantrekkelijker te maken voor de lezende huisarts en de schrijvende onderzoeker.

Oranje boven

H&W wil een spiegel zijn waarin de huisarts elke maand kan kijken. Die spiegel moet zo nu en dan worden opgepoetst. We zijn in de loop van de tijd veel korter en kernachtiger geworden, sommigen menen een ‘vertwittering’ op te merken. Wij menen echter dat wetenschap bruikbaar moet zijn in uw spreekkamer en daarbuiten. We presenteren die wetenschap soms in hapklare brokken, maar origineel Nederlands huisartsgeneeskundig onderzoek blijven we uitgebreid bespreken. Dit type onderzoek wordt al decennialang wereldwijd met open armen ontvangen, getuige het grote aandeel Nederlandse producten in goede internationale journals. Menig artikel daarvan komt uiteindelijk, veelal in verkorte vorm, in H&W terecht. We denken dat dit beter kan. Als het lukt om H&W te indexeren (met opname in PubMed en een impact factor op termijn), wordt het interessanter voor onderzoekers om hun materiaal meteen naar H&W te sturen in plaats van eerst de internationale weg te bewandelen. Niet geheel toevallig treft u in de komende nummers veel origineel Nederlands onderzoek aan. Het hart van H&W is voorlopig dus echt oranje.

De driekleur

Het blad is flink veranderd, maar de bekende NHG-kleuren rood, wit en blauw zijn gebleven. De basis van H&W blijft de wetenschap, herkenbaar aan de rode tabbladen. De vertrouwde NHG-producten (standaarden, LESA’s en het NHG-nieuws) vindt u onder de blauwe tabbladen. De donkerrode tabbladen verwijzen naar een breed scala aan artikelen over de klinische praktijk zoals klinische les, nascholing, kleine kwalen en spreekuur. De columns, journaals, kennistoetsen en interviews ten slotte zijn vanaf deze maand oranje. We vertrouwen erop dat het gebruik van kleuren, tabs en icoontjes de herkenbaarheid van de verschillende rubrieken vergroot. Het is de bedoeling om ook de website op termijn te vernieuwen. De papieren H&W valt elke maand bij 11.000 abonnees in de brievenbus, terwijl wekelijks 8000 unieke bezoekers op onze website rondsurfen.

Spiegeltje, spiegeltje

We hopen dat u net zo tevreden bent over de nieuwe vormgeving als de redactie. U kunt kiezen uit uw maandelijkse portie onderzoek en de klinische praktijk. H&W moet een vertrouwde spiegel blijven waarin u elke maand wilt kijken. Reflecties zijn goed en wij ontvangen die graag. Op www.henw.org vindt u een poll over de nieuwe huisstijl. Specifiek commentaar kunt u kwijt door te reageren op dit redactioneel. Namens de voltallige redactie van H&W wens ik u veel leesplezier! Jochen Cals

Nieuwe hoofdredacteur

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer was de kogel door de kerk. We hebben een nieuwe hoofdredacteur: Just Eekhof. Velen van u zullen hem kennen. Just is huisarts-epidemioloog en is al zeventien jaar lang verbonden aan het LUMC. Hij heeft veel gepubliceerd over kleine kwalen, ook in H&W en ook weer in dit nummer. Just begint per 1 april. We verheugen ons op zijn komst. De redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen