Nieuws

Is een langer consult ook beter?

Gepubliceerd
3 maart 2010

Betere zorg voor een lagere prijs is een beleidsdoelstelling die niet alleen in Nederland maar ook in de Verenigde Staten wordt nagestreefd. Net als bij ons in Nederland zagen de Amerikaanse huisartsen hun werklast het laatste decennium toenemen. Oorzaak was een toename van consultvragen, onder andere door een steeds verouderende populatie met meer complexe ziekten. Naast deze ontwikkeling daalde het inkomen van de Amerikaanse huisarts de laatste tien jaar met 10%. Beleidsmakers gingen ervan uit dat de huisartsen hun gederfde inkomen wel zouden pogen aan te vullen met meer consulten van kortere duur. Daarom werd tussen 1997 en 2005 een onderzoek uitgevoerd met de vragen of het percentage huisartsconsulten was toegenomen en of de consultduur in de genoemde jaren was afgenomen. Tevens werd onderzocht of de lengte van het consult van invloed was op de kwaliteit van de zorg. Wat bleek? In de genoemde jaren steeg het aantal huisartsconsulten met 10% per hoofd van de bevolking. De consultduur steeg van 18 naar 21 minuten (p &lt 0,001). Hoewel de consultduur steeg zag men weinig effect op de verbetering van kwaliteit. Deze nam licht toe voor consulten die screening op het cardiovasculaire risicoprofiel of counseling voor voedingsadvies bij diabetes tot doel hadden. Men zag geen effect van een langere consultduur op therapietrouw voor wat betreft de inname van medicijnen. De onderzoekers adviseren voor de screening en counseling meer praktijkondersteuners in te zetten en tevens het honorarium van de huisarts te verhogen om meer tijd te kunnen spenderen aan deze consulten. Geluiden die de Nederlandse huisartsen niet vreemd zijn. (Hans Uijen)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen