Nieuws

Patiënt niet tevredener na langer consult

Gepubliceerd
3 augustus 2017
Huisartsen zeggen regelmatig dat de consultduur van tien minuten te kort is. Maar leidt een langer consult ook tot meer tevredenheid bij patiënten? Recent onderzoek maakt duidelijk dat er geen verband is tussen consultduur en patiënttevredenheid.
Britse onderzoekers bekeken de relatie tussen de duur van een consult en patiënttevredenheid. In totaal deden 440 volwassen patiënten en 45 huisartsen aan het onderzoek mee. De duur van een consult werd berekend aan de hand van video-opnamen en was gemiddeld tien minuten en 22 seconden. Na elk consult beantwoordden patiënten een korte vragenlijst over de communicatie van de huisarts, vertrouwen en algemene tevredenheid op een schaal van 0 tot 100. De onderzoekers hielden in de analyse rekening met leeftijd, geslacht, algemene gezondheid en etniciteit van de patiënten en het geslacht van de huisarts. Zij vonden geen verband tussen de duur van een consult en tevredenheid over communicatie (0,02; 95%-BI -0,20 tot 0,25), vertrouwen (0,07; 95%-BI -0,27 tot 0,41) of algemene tevredenheid (-0,14; 95%-BI -0,46 tot 0,18).
De resultaten van dit onderzoek komen overeen met een Cochrane-review uit 2016 over dit onderwerp. De auteurs merken terecht op dat zij wellicht geen effect vonden doordat patiënten hun huisarts niet graag een lage score geven. Helaas vermeldt het artikel niet of patiënten de vragen anoniem mochten beantwoorden. Toch maakt dit onderzoek duidelijk dat de algemene gedachte ‘langer consult: tevredener patiënt’ niet per se waar is.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Elmore N, et al. Investigating the relationship between consultation length and patient experience: a cross-sectional study in primary care. Br J Gen Pract 2016;66:e896-e903.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen