Nieuws

Een soa heb je niet alleen

Herinfectie met chlamydia komt bij 10% van de geïnfecteerden binnen een jaar voor, waarvan een derde wordt veroorzaakt door onbehandelde partners. Effectieve partnerwaarschuwing en behandeling is cruciaal om herinfectie en verdere verspreiding te voorkomen. Bij symptomatische Chlamydia trachomatis adviseert de NHG-Standaard waarschuwing van alle partners van zes weken voorafgaand aan het begin van de klachten en bij asymptomatische infectie alle partners van de laatste zes maanden. Vaak worden patiënten geacht zelf hun partners te informeren en te motiveren voor een test of behandeling. Niet alle partners volgen het advies op. Uit RCT’s blijkt dat direct medicatie meegeven voor de huidige seksuele partner het aantal herinfecties vermindert. In de VS wordt deze methode breed toegepast. Wij beschrijven een peiling onder deelnemers op het NHG-Congres naar de meestgebruikte methoden van partnerwaarschuwing en behandeling in de huisartsenpraktijk.

Partnerwaarschuwing door de patiënt?

Voor partnerwaarschuwing is de meest toegepaste manier dit te bespreken en verdere stappen aan de patiënt zelf over te laten: 83% kruiste dit als enige antwoord aan (zie vragenlijst en [figuur]). Partnerwaarschuwing door huisarts of praktijkassistente als meestgebruikte methode noemde 7% en door een andere instantie 9%.

Conclusie

Het initiatief voor partnerwaarschuwing bij chlamydia ligt in de meeste praktijken bij de patiënt. Meestal adviseert de huisarts de partner eerst te testen. Een minderheid van de huisartsen past directe partnerbehandeling toe. De website partnerwaarschuwing.nl kan helpen in het gericht en anoniem waarschuwen van partner(s) van een patiënt. De huisarts geeft de inlogcodes voor de website aan de patiënt mee. Gelijktijdig behandelen van beide partners kan herinfecties voorkomen en is volgens de NHG-Standaard een taak van de huisarts. Voor het direct behandelen van de partner zijn er juridische en medische barrières: het meegeven van medicatie of een recept voor een partner is een heikele kwestie. In Nederland hebben GGD Rotterdam, RIVM en NIVEL een pilotproject (Patient initiated Contact treatment for Chlamydia-studie) gestart om te onderzoeken welke - ook juridische - mogelijkheden voor partnerbehandeling er zijn, maar ook welke barrières of faciliterende factoren professionals en patiënten ervaren.
Tabel
Vragenlijstje NHG-Congres (november 2015)
Stel, u heeft een patiënt met diagnose chlamydia: wat doet u dan met zijn/haar PARTNER?(Nb. Kruis de meest toegepaste manier in uw praktijk aan)
 • Waarschuwen PARTNER: ik bespreek partnerwaarschuwing en
   • De patiënt neemt zelf verdere stappen
   • De partner wordt gewaarschuwd door mij of iemand uit de praktijk (als de patiënt dat wil)
   • De partner wordt gewaarschuwd door een andere instantie (bv. GGD of website partnerwaarschuwing.nl)
 • 2. Behandelen PARTNER:
   • Ik adviseer de patiënt om de partner een afspraak te laten maken voor testen
   • Ik adviseer de patiënt om de partner een afspraak te laten maken voor directe behandeling
   • Ik schrijf direct een recept uit voor de partner van de patiënt (alleen als partner ook een patiënt van mij is)
   • Ik schrijf direct een recept uit voor de partner van de patiënt (ook als de partner geen patiënt van mij is)
   • Ik behandel de partner door een recept met een dubbele dosis uit te schrijven op naam van de patiënt
   • Anders, namelijk:
Dit onderzoek over partnerwaarschuwing bij chlamydiabesmetting is verricht op het NHG-Congres van 13 november 2015 door RIVM, SoaAidsNL en NIVEL. Bij de stands van RIVM en SoaAidsNL en tijdens de workshop Partnerwaarschuwing werd een korte vragenlijst ingevuld door 271 huisartsen. Gevraagd werd de meest toegepaste manier van partnerwaarschuwing aan te kruisen. Sommige respondenten kozen meerdere opties (zie [figuur]: 236 unieke antwoorden en 303 in totaal; vraag 2: 212 unieke antwoorden en 320 in totaal.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen