NHG Forum

Evaluatie Overzichtstabellen inhalatoren

Gepubliceerd
1 november 2022
Eind 2021 introduceerde het NHG overzichtstabellen van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Een van de voorwaarden was toetsen of de tabellen goed werken in de praktijk. Momenteel zitten we middenin dat proces.
0 reacties
Overzichtstabel inhalatoren
© NHG

Onafhankelijke gids bij medicamenteuze behandeling astma/COPD

Een werkgroep met huisartsen, kaderhuisartsen astma en COPD, POH’s en longartsen ­ontwikkelde de overzichtstabellen. Ze zijn te gebruiken als hulpmiddel bij de keuze voor een inhalator in de eerste lijn. Ze sluiten aan op aanbevelingen over gebruik van inhalatoren in de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. De tabellen bieden per inhalator inzicht in:

  • uniformiteit (welke behandelstappen uit het stappenplan zijn met dezelfde inhalator te doorlopen)

  • aanwezigheid van een dosisteller of -indicator

  • multidose- of unidosesysteem

  • advies om een voorzetkamer te gebruiken

  • aanwezigheid van milieubelastend broeikasgas

  • kosten van onderhoudsbehandeling

Waar vind ik de overzichtstabellen?

Op richtlijnen.nhg.org bij de NHG-Standaarden Astma voor volwassenen en COPD zijn de tabellen te vinden, in de rechterkolom naast de standaard. Ook vindt u ze op nhg.org/tabelinhalatoren. Bekijk de tabellen bij voorkeur op een groot scherm (tablet, laptop of computer) voor het beste resultaat.

Waardering tabellen

Eind september hebben we de overzichtstabellen geëvalueerd met 6 huisartsen en 1 praktijkondersteuner. Hieruit blijkt dat de overzichtskaarten goed aansluiten op de behoefte bij huisartsen en praktijkondersteuners. Er is veel bruikbare feedback ontvangen, zoals:

  • Fijn dat informatie over kosten, milieu en dosisteller beschikbaar is
  • Duidelijk overzicht van de verschillende inhalatoren
  • Goede gids bij vervangen middel

Verbeterpunten mee naar de tekentafel

Ook zijn er verbeterpunten, zoals het advies om de kleur van de inhalator weer te geven omdat in de praktijk blijkt dat patiënten vooral de kleur onthouden. Ook werd de suggestie gedaan om nog eens kritisch naar de bewoording te kijken. Hoewel men overtuigd is van het voordeel om altijd en overal toegang te hebben tot een actueel overzicht, is er soms behoefte aan een geplastificeerde versie van de overzichtstabellen.

Medio 2023 herziene kaarten

De sessie met huisartsen en praktijkondersteuner is onderdeel van een bredere evaluatie van de overzichtstabellen. De andere samenwerkingspartners en betrokkenen, zoals de CAHAG, en initiële werkgroepleden zijn ook gevraagd om feedback te geven. Met behulp van alle input gaan we een plan maken voor herziening van de tabellen.

Vragen, opmerkingen of deelnemen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u in de toekomst ook meedenken over producten en diensten van het NHG? Stuur een e-mail naar kenniscentrum@nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen