NHG Forum

Evaluatie Overzichtstabellen inhalatoren

Gepubliceerd
1 november 2022
Eind 2021 introduceerde het NHG overzichtstabellen van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Een van de voorwaarden was toetsen of de tabellen goed werken in de praktijk. Momenteel zitten we middenin dat proces.