Nieuws

Ezetimibe, niets nieuws onder de zon?

Gepubliceerd
4 november 2019
Ezetimibe heeft een bescheiden effect op cardiovasculaire eindpunten als niet-fataal myocardinfarct en herseninfarct. Op harde eindpunten heeft het middel nauwelijks effect. Dat is de conclusie van een cochranereview naar secundaire preventie van cardiovasculaire ziekten en ezetimibe.
1 reactie

De onderzoekers includeerden 26 RCT’s waarin ezetimibe, steeds in combinatie met andere lipidenverlagende medicatie, werd vergeleken met lipidenverlagende medicatie alleen of met placebo. In combinatie met een statine reduceert ezetimibe het absolute risico op een groot cardiovasculair event in vergelijking met alleen een statine met 2% (RR 0,94; 95%-BI 0,90 tot 0,98; een vermindering van 284/1000 naar 267/1000).

Het risico op niet-fataal myocardinfact is verminderd (RR 0,88; 95%-BI 0,81 tot 0,95; van 105/1000 naar 92/1000) en van een niet-fataal herseninfact verlaagd (RR 0,83; 95%-BI 0,71 tor 0,97; van 32/1000 naar 27/1000). Wat betreft de totale cardiovasculaire sterfte blijkt dat het toevoegen van ezetimibe aan een statine of een fibraat nauwelijks invloed had op de uitkomst (RR 0,98; 95%-BI 0,91 tot 1,05). Wat betreft de bijwerkingen (hepatomegalie, myopathie, rhabdomyolyse) blijft het onduidelijk of deze bij ezetimibe meer voorkomen dan bij een statine alleen.

De recent gepubliceerde NHG-Standaard CVRM heeft, in tegenstelling tot de versie uit 2012, wel een plaats voor het middel ingeruimd. De richtlijn stelt dat toevoegen van ezetimibe aan een statine resulteert in een daling van het LDL-c tussen de 9 en 20% vergeleken met alleen een statine bij patiënten met hart- en vaatzieken. De nieuwe streefwaarde van LDL-c < 1,8 voor patiënten met hart- en vaatziekten en ≤ 70 jaar is waarschijnlijk de belangrijkste factor om ezetimibe een plaats te geven in de herziene standaard. In deze cochranereview gingen de auteurs nog uit van de oude streefwaarde van LDL-c < 2,5 mmol/l. De conclusie van de cochranereview lijkt terughoudender dan de nieuwe NHG-Standaard CVRM, maar het primaire doel van cochranereviews is om de evidence op een rij te zetten waarop richtlijnmakers aanbevelingen kunnen baseren, afgestemd op de eigen context.

Wat moeten we nu met al die getallen in de spreekkamer? Een praktisch advies is dat als je de streefwaarde niet haalt met een statine alleen de toevoeging van ezetimibe een optie is. Daarbij moet worden aangetekend dat de toevoeging slechts een bescheiden (ongeveer 6%) effect heeft op het risico op hart- en vaatziekten.

Literatuur

Reacties (1)

Hans van der Linde 5 november 2019

Geen effect op harde eindpunten dus en een NNT van maar liefst 50 voor cardiovasculaire events en dus klinisch niet relevant mede omdat dat vermeende effect vele malen weggestreept moet worden tegen het schadelijke effect van de bijwerkingen. Wie gelooft in dat vermeende effect moet zich afvragen waarom dan het effect op harde eindpunten niet verbeterde. Minder cardiovasculaire events moet toch resulteren in een verbetering van de harde eindpunten?

Uit welke hoge hoed vervolgens de conclusie vervolgens komt "dat als je de streefwaarde niet haalt met een statine alleen de toevoeging van ezetimibe een optie is" mag het zeggen.

De conclusie moet luiden dat er voor ezetimib geen enkele plaats onder zon is. Na 7 jaar knoeien en kneden met de Improve-it-studie rolde er de armzalige NNT van 50 uit. Als uitkomstmaten zijn appels en peren samengenomen en dat na 5 protocolaanpassingen, 3 interim-analyses en drie tussentijdse verhogingen van de patiëntenaantallen om nog een klein beetje significantie te bereiken. Marketing met hulp van belangenverstrengelde artsen deed de rest.

 

 

Verder lezen