Nieuws

Ezetimibe, niets nieuws onder de zon?

Date
4 november 2019
Ezetimibe heeft een bescheiden effect op cardiovasculaire eindpunten als niet-fataal myocardinfarct en herseninfarct. Op harde eindpunten heeft het middel nauwelijks effect. Dat is de conclusie van een cochranereview naar secundaire preventie van cardiovasculaire ziekten en ezetimibe.