Nieuws

Eigen kosten in de zorg

Gepubliceerd
3 oktober 2019
In Nederland nemen de niet-verzekerde zorgkosten voor patiënten de laatste jaren sterk toe. Patiënten vinden informatie over deze zorgkosten belangrijk, maar tegelijkertijd zijn ze in slechts 10% van de consulten bij de huisarts onderwerp van gesprek. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek.
0 reacties
Portemonnee
© iStock

Drie onderzoekers analyseerden aan de hand van een observatieprotocol 475 videoconsulten en bekeken in welke mate ziektekostenverzekering, eigen risico en niet-verzekerde kosten gedurende het consult aan de orde kwamen. In slechts 9,5% van de consulten bleek dit het geval te zijn. Vergoeding van kosten van medicatie werd het meest besproken (3,2%), gevolgd door kostenvergoeding voor diagnostiek (2,5%) en behandeling en het eigen risico (2,1%).

De Nederlandse Zorgautoriteit en patiënten verwachten dat de huisarts hen informeert over de verschillende opties voor diagnostiek en behandeling, en daarbij eveneens rekening houdt met de eventuele eigen kosten voor de patiënt. Huisartsen zien dit niet altijd als hun taak, maar moeten hun patiënten wel van alle relevante informatie voorzien zodat zij een voldoende onderbouwd besluit over hun behandeling kunnen nemen. De auteurs benoemen in hun beschouwing dat veel patiënten onaangenaam werden verrast doordat zij achteraf een deel van de rekening zelf moesten betalen terwijl zij dachten dat de verzekeraar de kosten zou vergoeden.

Gezien de huidige organisatie en complexiteit van ons stelsel is het misschien voor alle partijen wat veel gevraagd om tijdens het consult ook nog de zorgkosten te bespreken. Er moet al zoveel in het gemiddelde consult van tien minuten per patiënt. Het komt – zoals ook blijkt uit dit onderzoek – dan ook niet echt als een verrassing dat zorgkosten vrijwel nooit worden besproken tijdens het consult, ondanks het mogelijke belang daarvan voor de individuele patiënt.

Literatuur

  • Victoor A, et al. Discussing patients’ insurance and out-of-pocket expenses during GPs’ consultations. BMC Health Serv Res 2019;19:141.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen