Nieuws

Film over huiselijk geweld

Gepubliceerd
25 juni 2009

De dvd bevat een documentaire en een educatieve film over de gevolgen van huiselijk geweld, gemaakt door Anne-Mieke van den Berg. ‘Huiselijk geweld vindt plaats achter gesloten deuren. Slachtoffers en plegers komen er niet openlijk voor uit dat ze leven in een situatie die wordt beheerst door gewelddadigheid van mensen van wie ze houden’. 1. De documentaire brengt vier hoofdpersonen in beeld, waaronder drie vrouwelijke slachtoffers. Zij vertellen over geweldservaringen met hun partner, de moeizame weg om eruit te komen, de gevolgen voor de kinderen die getuige zijn. De vijfjarige kleinzoon van een van hen laat de gevolgen voor de volgende generatie zien. Een mannelijke pleger van mishandeling vertelt over het geweld dat hij als kind zelf heeft meegemaakt. De relevantie van de thema’s is hoog. De film geeft een goed beeld van geweld in gezinnen en de complexiteit. Slachtoffers ondergaan niet uitsluitend machteloos het geweld maar weren zich ook. Een punt van kritiek is dat bij de pleger de nadruk eenzijdig ligt op zijn eigen slachtofferschap als kind en zijn verdriet om het verlies van zijn kinderen. De documentaire is, als voorlichtingsfilm, geschikt voor een breed publiek. Hulpverleners GGZ, artsen die informatie zoeken, slachtoffers en plegers in behandeling, kunnen de film gebruiken om te praten over hun ervaringen, voor herkenning en voor bewustwording. 2. De educatieve film is duidelijk bedoeld voor hulpverleners die slachtoffers, plegers en kinderen systeemgericht behandelen. Er wordt geen aandacht besteed aan huisartsen, die vooral moeten letten op verborgen signalen in het gezinssysteem. Experts bespreken aspecten van huiselijk geweld, van theorie over psychologische mechanismen tot en met de organisatie van de ketenaanpak. Politie, vrouwenopvang, steunpunt huiselijk geweld, justitie, daderhulpverlening en kinderhulpprogramma’s passeren de revue. De hulpverleningsketen in de film is niet overal in Nederland van toepassing. Dit deel van het tweeluik legt opvallend sterk de nadruk op de rol die vrouwen hebben bij het ontstaan en in stand houden van geweld en het lijkt om een sekseneutraal onderwerp te gaan. Hierin wordt de aansluiting met de documentaire gemist. Bruikbaar voor huisartsen? De films duren elk vijftig minuten en zijn te lang voor gebruik in de nascholing aan huisartsen. De handleiding sluit goed aan bij de film. De educatieve film lijkt vooral gemaakt voor modulair onderwijs aan hulpverleners in de GGZ, vrouwenopvang, kinderbescherming, en jeugdzorg. Voor huisartsen zijn er geschiktere filmdocumenten om kennis te maken met de thematiek rondom huiselijk geweld. Zij kunnen beter een dag training volgen als ze meer kennis en vaardigheden willen opdoen. Sylvie Lo Fo Wong

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen