Nieuws

Flauwvallen of epilepsie

Gepubliceerd
21 juni 2018
Schokken is een veelvoorkomend verschijnsel bij vasovagale collaps, maar wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd als een teken van epilepsie. Het beoordelen van thuisvideo’s kan helpen om hierin een onderscheid te maken. Minder dan 10 schokken pleit sterk voor syncope, terwijl meer dan 20 schokken pleit voor epilepsie. Dat blijkt uit een onderzoek van het LUMC en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.
0 reacties

De onderzoekers beoordeelden 65 video’s over syncope en 50 over epilepsie op schokkende (clonische) en verkrampende (tonische) bewegingen. De video’s over epilepsie werden gemaakt in een tertiair verwijscentrum voor epilepsie, alle patiënten waren ouder dan 15 jaar. De epilepsievideo’s kwamen uit een video-EEG-database van patiënten die een prechirurgische beoordeling van hun epilepsie kregen. De video’s over syncope waren opnames van kanteltafeltesten van patiënten bij wie artsen een klinisch vermoeden hadden van vasovagale collaps. Drie onderzoekers beoordeelden iedere eerste aanval op de video’s op vooraf vastgestelde criteria van schokken en verkrampingen.

Schokken en verkrampingen kwamen in alle epilepsievideo’s voor en in een groot deel van de syncope video’s. Wanneer de schokken meer synchroon waren, pleitte dit voor epilepsie (positieve likelihood ratio 1,88), maar asynchrone schokken sloten epilepsie niet uit (negatieve likelihood ratio -0,19). De kans op verkrampende extensie bleek in de epilepsiegroep 8,29 groter dan in de syncope groep, maar afwezigheid ervan sloot epilepsie niet uit. Atonie kwam alleen voor in de syncope groep. De belangrijkste bevinding was dat het aantal schokken in 97% van de syncope video’s minder dan 10 was en het aantal schokken in de epilepsievideo’s minimaal 20 (positieve likelihood ratio oneindig). Deze 10-20-regel is goed toepasbaar op thuisvideo’s, maar is niet getest op ooggetuigenverhalen, de betrouwbaarheid bij heteroanamnese is onduidelijk. Stimuleer daarom omstanders een video van uw patiënt te maken. De regel 10-20-regel maakt echter alleen onderscheid tussen syncope en epilepsie, maar zegt niets over de bredere differentiaaldiagnose van wegrakingen.

 Lees het volledige onderzoek hier.

Literatuur

  • Shmuely S, et al. Differentiating motor phenomena in tilt induced syncope and convulsive seizures. Neurology 2018 April 10;90. DOI:10.1212.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen