Nieuws

Geen compressiekousen meer na trombosebeen

Gepubliceerd
12 mei 2014

Een vervelende complicatie van een trombosebeen is het posttrombotisch syndroom (PTS). Om dit te voorkomen is het gebruik zo spoedig mogelijk na een diepveneuze trombose (DVT) te starten met een therapeutische elastische kous. Nieuw onderzoek laat echter zien dat deze het posttrombotisch syndroom niet voorkomt.

Na een DVT ontstaat bij 25-50% van de patiënten PTS: zwelling, pijn en ulcera aan het aangedane been. Op basis van eerder, niet geblindeerd, onderzoek werd gedacht dat compressiekousen het ontstaan van PTS voorkomen. Maar het aanbrengen van de kousen kan in de praktijk lastig zijn en brengt een grote werklast met zich mee voor ambulante zorgverleners. Onderzoekers uit Canada wilden weten of het dragen van compressiekousen eigenlijk wel effectief is om PTS te voorkomen. Zij deelden 806 patiënten met een eerste proximale DVT willekeurig in voor het dragen van actieve compressiekousen (30-40 mmHg) of placebokousen (< 5 mmHg). Na 2 jaar kwam het PTS niet vaker voor in de placebogroep (12,7%) dan in de groep met actieve kousen (14,2%). Evenmin ontstonden er meer ulcera of recidief -DVT’s in de placebogroep en de kwaliteit van leven bleef in beide groepen gelijk.

Aangezien veel patiënten met DVT ambulante behandeling krijgen, is dit onderzoek van belang voor de huisarts. Kan deze op basis daarvan het voorschrijven van therapeutische elastische kousen voortaan achterwege laten? Qua opzet (groepsgrootte, blindering) biedt dit onderzoek daarvoor het beste bewijs dat nu voorhanden is. De onderzoekspopulatie is representatief voor patiënten in de eerste lijn. Ook de matige therapietrouw (56%) bij actieve kousen is waarschijnlijk een goede afspiegeling van de praktijk. Het lijkt kortom niet langer zinvol om patiënten met een eerste DVT een therapeutische elastische kous voor te schrijven om PTS te voorkomen.

Kahn SR, et al. Compression stockings to prevent post-thombotic syndrome: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2014;383:880-88.

Foto: Tibanna79/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen