Praktijk

(Geen titel)

Gepubliceerd
4 december 2013

Kennistoets: vragen

De huisarts ziet Lars, 5 jaar, in verband met rode vlekjes en verhoging. Op het kinderdagverblijf van Lars heerst de vijfde ziekte. Moeder wil graag weten of de ziekte van Lars kwaad kan voor haar zwangerschap: zij is nu 18 weken zwanger. Na onderzoek van Lars denkt de huisarts aan een erythema infectiosum (vijfde ziekte). De huisarts legt uit dat erythema infectiosum een virusziekte is die alleen tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap gevaarlijk is voor het ongeboren kind.
1.Deze uitleg is correct.
De huisarts vertelt verder dat meer dan 50% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd al beschermende antistoffen heeft tegen erythema infectiosum.
2.Meer dan 50 % is hier correct.
Mevrouw Lijstra, 35 jaar, komt op het spreekuur. Zij heeft rectaal bloedverlies met loze aandrang en een wat dof, onaangenaam gevoel, rectaal. Daarnaast heeft ze sinds twee dagen koorts (38,7°C). De huisarts voert een proctoscopie uit en stelt de diagnose proctitis. De huisarts wil starten met een behandeling mesalazine, rectaal. De meekijkende aios zegt dat deze behandeling bij mevrouw Lijstra niet aanbevolen is, omdat er sprake is van koorts en rectaal bloedverlies.
3.Het argument koorts is in dit geval correct.
4.Het argument rectaal bloedverlies is in dit geval correct.
De huisarts maakt een spoedvisite bij de heer Lusevic, 82 jaar. Hij had een uur geleden plotseling krachtsverlies in zijn linkerarm en linkerbeen en zijn mond stond scheef. Het duurde ongeveer tien minuten en alle klachten lijken op het moment van de visite verdwenen. Anamnestisch is er geen sprake geweest van tintelingen of gevoelsverlies. De huisarts denkt aan een TIA en wil lichamelijk onderzoek verrichten om resterende uitvalsverschijnselen te traceren. In dit geval is het volgende lichamelijke onderzoek beslist noodzakelijk:
5.- onderzoek van het gezichtsveld;
6.- onderzoek van de sensibiliteit.
De heer Holman, 64 jaar, komt tussendoor naar het spreekuur met een verwonding aan zijn bovenarm: hij is een half uur geleden gebeten door een hond. De wond bloedt flink. De heer Holman is gezond, afgezien van een knieprothese links, wegens gonartrose. De huisarts ziet een diepe wond zonder functiebeperking en besluit de wond te behandelen. Na verdoven wordt de wond primair gesloten. De heer Holman vraagt of hij antibiotica moet slikken. De huisarts zegt dat antibiotica nodig is vanwege 1) de diepte van de wond en 2) zijn knieprothese.
7.Primair sluiten is hier correct.
8.De stelling na 2 is correct.
De huisarts heeft bij mevrouw Van Geel, 19 jaar, chlamydia en gonorroe gediagnosticeerd. Een week geleden was zij op het spreekuur met fluorklachten en branderige mictie. Zij heeft in het afgelopen jaar wisselende onveilige seksuele contacten gehad. De huisarts vertelt haar dat nu ook haar vroegere seksuele partners opgespoord en ingelicht dienen te worden. Zij stelt dat de partneropsporing voor beide aandoeningen tot zes maanden voor het stellen van de diagnose teruggaat.
9.Deze termijn is correct voor chlamydia.
10. Deze termijn is correct voor gonorroe.
De antwoorden staan op pagina 672.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen