Praktijk

Gemeentewerken

Gepubliceerd
10 november 2006

De volgende citaten komen uit correspondentie van een oudere vrouw die voor haar man zorgt. Het echtpaar is boven de zeventig.

Brief van de gemeente

‘Uw aanvraag voor een duwrolstoel is ontvangen. Artikel 6.3 sub b van de Verordening Voorziening Gehandicapten bepaalt dat geen financiële tegemoetkoming in de aanschafkosten wordt verstrekt, indien die kosten al vooraf zijn gemaakt. Uw aanvraag voor een handbewogen rolstoel is afgewezen.’

Brief van de vrouw aan de gemeente

‘Uw brief heeft mij verbaasd en teleurgesteld. Bij die brief ontving ik ook het boekwerkje “Wet Voorzieningen Gehandicapten”. Als ik dat eerder had gekend, zou ik mijn verzoek ook eerder hebben ingediend alvorens “iets” aan te schaffen. Dat “iets” is namelijk geen handbewogen rolstoel maar een gewone duwrolstoel. De fysiotherapeut vertelde mij namelijk dat ik meer buiten moest komen. Ik kan echter op een geplaveide weg hoogstens 20 meter lopen en op een niet geplaveide weg hoogstens 10 meter en dat vergt zo’n grote inspanning dat ik daaraan niet durf te beginnen. Mijn fysiotherapeut wist een adres voor een goedkope, lichtgewicht rolstoel die de verzekering zou vergoeden. De verzekering verwijst mij echter naar u. Zou u mijn verzoek willen heroverwegen?’

Brieven van de gemeente

‘Uw brief beschouwen wij als een bezwaarschrift. De wet bepaalt dat u binnen zes weken antwoord krijgt’. (Zes weken later:) ‘Wij nodigen u uit om uw bezwaarschrift mondeling te komen toelichten. Wilt u bijgaande verklaring invullen, ondertekenen en terugsturen?’

Telefoongesprek met een gemeenteambtenaar

‘Mijn man kan niet naar het gemeentehuis komen om de aanvraag toe te lichten. Ik zal hem met de auto moeten brengen en de wegen rond het gemeentehuis zijn opgebroken. En ik kan hem in zijn rolstoel ook niet erheen duwen. Dat is te ver. Kan de Commissie Sociale Zekerheid het verzoekschrift niet opnieuw behandelen?’ ‘Dat is lastig, maar als het niet anders kan… U hoort van ons.’

Brief van de gemeente

‘Sedert twee jaar heeft u de beschikking over een scootmobiel. Daarnaast beschikt u over een rollator en een trippelstoel. U heeft geen deeltaxipas maar maakt nog gebruik van uw eigen auto. Eerder lieten wij al weten dat burgemeester en wethouders een aanvraag voor een opvouwbare duwrolstoel afwijzen, als de aanvraag een financiële tegemoetkoming betreft in de kosten die de aanvrager voor de aanvraagdatum heeft gemaakt. U schreef dat u niet geweten heeft dat u eerst een aanvraag moest indienen alvorens iets aan te schaffen. Onbekendheid met de regelgeving geeft geen reden om met terugwerkende kracht alsnog een vergoeding te verstrekken. Uw aanvraag is opnieuw afgewezen.’

Dagboekaantekening van de vrouw

‘Mijn man is overleden.’

Tot zover een samenvatting van een horrorscenario dat plaatsvond in het kader van het Persoonsgebonden Budget. Het kostte al met al drie jaar voordat de betrokken instanties erachter waren wat het probleem was. De patiënt was toen al overleden. Leuke vraag voor nascholing: op welk moment en hoe had de huisarts kunnen ingrijpen? Ietmantsverdriet

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen