Alle nummers
Archief tijdschrift

2006, nummer 12

Jaargang
49

Nieuws

 • Gestructureerde palliatieve zorg met het Zorgpad

  De holistische hospicebenadering in de zorg voor stervenden is ook buiten het hospice toe te passen. De Liverpool Care Pathway is in Engeland ontwikkeld om die benadering toepasbaar te maken buiten het hospice. Swart et al. zijn nagegaan of de vertaling van de LCP, het ‘Zorgpad voor de…

 • Behandeling van het chronisch loopoor en het loopoor met buisjes

  Achtergrond Een chronisch loopoor, gedefinieerd als langer dan twee weken otorroe, vormt een bedreiging voor het gehoor door beschadiging van de gehoorbeentjes of de vorming van een cholesteatoom. Behandeling in een vroege fase is dan ook van belang. Dit kan in de vorm van lokale behandeling met…

 • Richtlijnen sturen zorg?

  ‘Cochrane’s celebrated vision of the 1930s, that “all effective treatment must be free”, is not yet fulfilled. More than many other healthcare systems, which also experience such variation, the NHS can solve this long-standing problem’, zo schrijft de The Chief Medical Officer on the state of…

 • Abuis

  De referentie bij het journaalstukje Griepprik alleen voor heel jonge dokters (H&W 2006;49:534) is onjuist. De eerste auteur van dat artikel is niet Michiel Barbara maar Barbara Michiels.

 • Schipperen bij preventie

  Het project Hartslag dat in Zuid-Limburg vanaf 1996 is uitgevoerd, heeft onder andere geresulteerd in vier Engelstalige proefschriften. Wat levert zo’n project op voor de volksgezondheid nu de meeste projectonderdelen na een aantal jaren zijn gestopt? Die vraag is onderwerp van dit uiterst…

 • Grootgebruikers in de huisartsenpraktijk, een last voor de huisarts?

  Patiënten komen gemiddeld 6,7 maal per jaar in contact met de huisartsenpraktijk, maar er is een groep die veel vaker komt. Het is evident dat zij een grote bijdrage leveren aan de werklast van de huisarts. De indruk bestaat dat een klein gedeelte van de patiënten het overgrote deel van het werk…

 • Rituelen en gewoonten

  Een op de tien Nederlanders heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond. In grote steden is dat zelfs een op de drie. De meeste huisartsen en andere hulpverleners, zeker in de grote stad, krijgen in hun werk regelmatig te maken met personen die cultureel ‘anders’ zijn dan zijzelf. Dit boek…

 • Antibiotica bij COPD blijft niet zinvol

  Inleiding Het nut van antibiotica bij de behandeling van exacerbaties van COPD staat nog altijd ter discussie. Methode De reviewers zochten in het Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, MEDLINE (1966-2005), EMBASE (1974-2005), Web of Science en op medische websites. Het moest…

 • Een draagbaar geheugen

  Mijn PDA roept bij sommige collega’s nog steeds meewarige blikken op. ‘Een afspraak opschrijven gaat sneller op papier’, roepen ze dan en de keer dat ik hem in plas had laten vallen ontlokte dat hun een homerisch gelach. Die agendafunctie is ook niet het belangrijkste. Een PDA is je elektronische…

 • Antibiotica effectief bij purulente rhinitis

  Het is een dagelijks terugkerend gespreksonderwerp in de spreekkamer. Moeten we bij verkoudheid met ‘vies snot’ antibiotica voorschrijven? Ter geruststelling: het antwoord blijft voorlopig nee. Toch laat een recent systematisch literatuuronderzoek zien dat antibioticagebruik bij ‘acute…

 • Acetylsalicylzuur nodig na stoppen met NSAID?

  Sinds het fiasco met Vioxx® blijft de relatie tussen NSAID’s en hart- en vaatziekten de gemoederen bezighouden. Na hypothesen over de rol van het vaatwandendotheel, de prostacyclineproductie, de NO-synthese, de afname van de neovascularisatie en de toename van vrije radicalen, is het nu de beurt…

 • Oordruppels effectiever dan orale antibiotica bij trommelvliesbuisjes met loopoor

  Trommelvliesbuisjes zien we in de spreekkamer vooral als ze gepaard gaan met een loopoor. We hebben dan de keuze tussen nietsdoen, oordruppels geven, of toch maar een kuurtje antibiotica. De NHG-Standaard Otitis media met effusie laat het nog enigszins in het midden, maar er is inmiddels nieuw…

 • Minder last van gonartrose door afvallen

  Gewichtsverlies heeft een gunstig effect op het fysiek functioneren van ouderen met gonartrose. Amerikaanse onderzoekers hebben 87 zestigplussers met overgewicht (BMI>30) at random verdeeld over 2 groepen. Een groep kreeg een 1000-kcal dieet en oefentherapie gedurende 3 dagen per week. De andere…

 • WONCA 2006, een uitstapje naar Florence

  Meer dan 3000 deelnemers trok de WONCA, het Europese huisartsencongres, dat van 22 tot en met 30 augustus 2006 plaatsvond. Verreweg het hoogste aantal deelnemers dat ooit een WONCA-Europe congres bezocht. De locatie, een middeleeuws fort midden in Florence, heeft daar misschien wel iets mee te…

 • Optimale behandeling van kinderen met koorts

  Jonge kinderen (zes maanden tot drie jaar) met koorts zijn sneller van hun koorts en onwelbevinden af als je ze behandelt met paracetamol én ibuprofen dan wanneer je ze met een van beide middelen afzonderlijk behandelt. Drie Israëlische wetenschappers vergeleken een viermaaldaagse behandeling met…

 • Continuïteit in praktijk: opeenvolgende generaties huisartsen in dezelfde praktijk

  Daar stond ik dan. Keurig in driedelig pak naast mijn voorganger, in het dorpshuis van Breukelen. Van zijn oudste patiënt, die in een rolstoel werd voortgeduwd, kreeg hij een prachtig afscheidscadeau aangeboden. De mensen die hun vertrekkende huisarts de hand kwamen schudden, konden meteen…

Wetenschap

 • Het onderscheid tussen urge- en stressincontinentie

  Van de vrouwen boven de 40 jaar heeft bijna 35% klachten van urine-incontinentie. In de NHG-Standaard Incontinentie voor urine staan de richtlijnen voor de behandeling beschreven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen urge- en stressincontinentie. Gezien het verschil in behandeling is…

 • Delen en delegeren zijn geen panacee voor betere diabeteszorg

  Normoglykemie en reductie van cardiovasculaire risicofactoren geeft een lagere mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met diabetes mellitus. De gemiddelde bloeddruk, het gewicht en het cholesterol bij patiënten met diabetes zijn nog steeds te hoog. Van een betere samenwerking wordt…

 • Herpes zoster: geen roos zonder doorn

  Postherpetische neuralgie is de meest voorkomende complicatie van gordelroos. Het is onduidelijk welke factoren het risico op postherpetische neuralgie bepalen. Anesthesiologen adviseren om bij iedere oudere patiënt met gordelroos een eenmalige epidurale injectie met steroïden en lokale…

 • Continuïteit 50 jaar later: waar staan we?

  ‘Continuïteit‘ is het jubileumthema bij de vijftigste verjaardag van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Een logische keuze omdat het wordt gezien als een van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. En toch is het geen gemakkelijk thema want discussies over continuïteit lijken vaak op een…

 • De farmacologische behandeling van neuropathische pijn

  Analgetica ter verlichting van neuropathische pijn kunnen, op basis van effectiviteit en mogelijk optreden van bijwerkingen, onderverdeeld worden in middelen van eerste, tweede en derde keuze. Amitriptyline is het middel van eerste keuze voor de behandeling van neuropathische pijn. …

 • Empathie bij de psychiatrische patiënt

  Een goed gebruik van empathie is belangrijk voor het geneeskundig proces. Het tonen van empathie kan bij psychiatrische patiënten soms kwaad. Het valt te voorspellen bij wie en wanneer het tonen van empathie een averechts effect zal hebben. Met aangepaste gesprekstechnieken kan de…

 • Verzet LHV en NHG tegen nieuwe functies in de eerste lijn berust op koudwatervrees

  Vraag aan tien willekeurige huisartsen in Nederland of ze ooit een nurse practitioner (NP) of physician assistant (PA) in dienst zullen nemen en slechts één van hen zegt volmondig ‘ja’. De overige negen huisartsen antwoorden met een twijfelend ‘misschien’ of een afwijzend ‘nee’. In dit artikel…

Praktijk

 • De opleiding in de dagelijkse praktijk

  Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap en meesterschap. We volgen de opleider op zijn weg als huisarts, didacticus, manager en enthousiast professional. De eerste afleveringen gingen over goede redenen om te gaan opleiden, het aanmelden en de selectie…

 • Gemeentewerken

  De volgende citaten komen uit correspondentie van een oudere vrouw die voor haar man zorgt. Het echtpaar is boven de zeventig. ‘Uw aanvraag voor een duwrolstoel is ontvangen. Artikel 6.3 sub b van de Verordening Voorziening Gehandicapten bepaalt dat geen financiële tegemoetkoming in de…

 • ‘Je moet de vraagstelling rustig opbouwen’

  ‘In mijn cursus probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk’, vertelt Lo Fo Wong. ‘Huisartsen vinden het aankaarten van huiselijk geweld uiterst lastig omdat ze geweld binnen een relatie als een privé-probleem beschouwen, of ze vinden het een belediging voor de patiënt…

 • De beginfase van het consult

  Bij het communicatieonderwijs in de huisartsopleiding wordt vaak gebruikgemaakt van video-opnames van consulten. De schrijvers van deze artikelenreeks hebben jarenlange ervaring in het beoordelen van dergelijke opnames. Zij formuleerden een aantal communicatietips waarmee vele huisartsen (in…

 • Alle informatie voor huisartsen op één website

  In deze rubriek kunnen huisartsen hun ervaringen en ideeën kwijt, wanneer zij denken dat collega’s daar ook iets aan kunnen hebben. De artikelen worden wel geredigeerd, maar de inhoud ervan blijft geheel het gedachtengoed van de auteur. Om te voorkomen dat de rubriek gebruikt wordt voor reclame…

 • Hoe nu verder?

  Vorig jaar schreef ik een stukje in deze rubriek over de Kaderopleiding Astma/COPD,1 waarin tien huisartsen zijn getraind om in de eigen regio andere huisartsen te ondersteunen bij hun astma- en COPD-zorg. Intussen is de opleiding afgerond met een meerdaagse bijscholing, die de deelnemende…