Nieuws

Gesprekstherapie voor kinderen met angst

Gepubliceerd
18 mei 2015

Veel kinderen hebben angststoornissen. Cognitieve gedragstherapie is effectief, maar andere vormen van gesprekstherapie, leestherapie of speltherapie zijn bij deze kinderen net zo goed.

Angststoornissen bij kinderen zijn geassocieerd met psychopathologie en disfunctioneren op latere leeftijd. Vaak wordt een behandeling pas gestart op de volwassen leeftijd wanneer mensen al zijn vastlopen op gebied van werk en relaties. Eerder is aangetoond dat cognitieve gedragstherapie (CGT) bij kinderen effectief is om de angstklachten te verminderen.

Deze Cochrane-review vergeleek het effect van cognitieve gedragstherapie (CGT) met ‘afwachten’ en met andere actieve behandelingen bij ambulante kinderen. Een zoektocht in de literatuur leverde 41 trials op met in totaal 1806 kinderen. Het belangrijkste eindpunt was remissie van de angststoornis. CGT was veel beter dan niks doen, of in dit geval op de wachtlijst staan (26 trials met 1305 kinderen); de NNT was 6,0 (95%-BI 7,5 tot 4,5). Er was geen verschil in effect tussen CGT op individueel of systeem- of gezinsniveau. De vergelijking van CGT met andere actieve behandelingen (8 trials, 514 kinderen) liet zien dat CGT niet beter was dan andere vormen van therapie, waaronder leestherapie en speltherapie. Over het effect op de lange termijn was het bewijs onvoldoende; slechts 4 onderzoeken volgden de kinderen langer van een jaar. Voor de vergelijking met medicatie is onvoldoende bewijs want maar 1 onderzoek evalueerde dit (sertraline). Ondanks de variëteit in het aanbod lijkt het bij psychotherapie bij kinderen net als bij volwassenen: eraan beginnen is belangrijker dan de therapievorm waarvoor wordt gekozen.

James AC, et al. Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 18;2:CD004690.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.