Nieuws

Gewichtsverlies bij type 2-diabeten, wat levert het eigenlijk op?

Gepubliceerd
4 december 2013
Afvallen behoort tot de sleuteladvie­zen voor diabetespatiënten met over­gewicht of obesitas. Onderzoeken wijzen uit dat gewichtsverlies voor deze patiënten een positief effect heeft op onder andere de glucosewaarden en op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Weinig is echter bekend over het effect van gewichtsverlies op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit bij deze patiëntengroep.
In een Amerikaans gerandomiseerd onderzoek werden meer dan 5000 type 2-diabeten bijna 14 jaar lang gevolgd. 2570 Patiënten werden gerandomiseerd naar deelname aan een intensieve leefstijlinterventie, de controlegroep bestond uit 2575 patiënten. De deelnemers waren gemiddeld 58,9 jaar oud (± 6,9) en hun gemiddelde BMI bedroeg 36,0 (± 5,8). Vooraf aan de randomisatie werd bekeken of patiënten fysiek in staat waren tot deelname aan de intensieve leefstijlinterventie.
De interventie bestond uit individuele en groepsbijeenkomsten, aanvankelijk wekelijks en later minder frequent, waar gewichtsverlies (beperking van het aantal calorieën) en meer bewegen (tenminste 175 minuten per week) centraal stonden. Patiënten in de controlegroep kregen in het begin 3 keer per jaar een groepsbijeenkomst voor diabeteseducatie en na 4 jaar een jaarlijkse bijeenkomst.
Na 13,6 jaar bleek de interventiegroep significant meer gewicht te hebben verloren dan de controlegroep. Daarnaast leidden de leefstijlinterventies tot een daling van de HbA1c-waarden en bijna alle cardiovasculaire risicofactoren. Echter, wat de primaire uitkomstmaten betreft (dood door cardiovasculaire oorzaak, myocardinfarct, CVA of angineuze klachten met ziekenhuisopname tot gevolg) liet de interventiegroep aan het einde van het onderzoek geen verschil zien ten opzichte van de controlegroep. Wel werd een verbetering van de cardiovasculaire risicofactoren gezien en leidde gewichtsverlies tot significante verbeteringen met betrekking tot andere aandoeningen. Een beperking is dat het in dit onderzoek mogelijk een relatief fitte en tot gewichtsverlies gemotiveerde groep diabeten betreft die niet geheel vergelijkbaar is met de gemiddelde diabetenpopulatie uit de huisartsenpraktijk.
In de huidige NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 staan dieet- en bewegingsadviezen nog altijd bovenaan. Dit onderzoek is vooralsnog geen reden om dit beleid te wijzigen. Wel zullen we andere argumenten moeten gebruiken om patiënten te overtuigen af te vallen.
Mauri Smits

Literatuur

  • 1.The Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. NEJM 2013;369:145-54.

Reacties (1)

E.Y.J. van den Brand (niet gecontroleerd) 28 februari 2014

Beste H&W,

Hoe lang waren de geïncludeerde DM al diabeet? Want als ze >10jr DM hadden voor de interventie dan is de kans dat de interventie invloed heeft op morbiditeit en mortaliteit minder groot. Juist de eerste jaren van DM blijken tenslotte een relatie te hebben met CVRM

Verder lezen