Nieuws

Meer verwondingen bij kinderen van ouders met psychische diagnose

Gepubliceerd
25 augustus 2020
Kinderen van ouders met een psychische of psychiatrische diagnose hebben een fors hoger risico om fysiek letsel op te lopen. Valpartijen, brandwonden, vergiftigingen en andere incidenten komen met name in het eerste levensjaar veel vaker bij deze kinderen voor dan bij kinderen van ouders zonder psychiatrische aandoening. Dat blijkt uit een Zweeds onderzoek.
0 reacties

De auteurs bekeken een retrospectief populatiecohort van 1,5 miljoen kinderen, alle kinderen geboren tussen 1996 en 2011, en beschreven de verwondingen die voorkomen hadden kunnen worden. 

Als 1 ouder een psychische/psychiatrische diagnose had, was de incidentie van letsel in het eerste levensjaar 9,9% versus 5,8% bij de controlegroepen. Er waren dan 2088 incidenten per 100.000 persoonsjaren meer. Binnen de groep ggz-diagnoses gaven de vaak voorkomende diagnoses depressie en angst een hoger risico dan de ernstiger schizo-affectieve stoornissen (rate ratio 1,8 versus 1,5). Een psychische aandoening bij de moeder gaf kinderen een iets hoger risico dan bij de vader (rate ratio 1,74 versus 1,61). Demografische en socio-economische factoren bleken geen significante invloed te hebben. Het hogere risico was vooral groot voor geweldgerelateerde verwondingen, vergiftiging en brandwonden, en met name voor verwondingen in het eerste levensjaar. Qua type incident kwamen op alle leeftijden valpartijen het meest voor, met een piekincidentie op de leeftijd van 10 tot 12 jaar (5443 versus 4948 per 100.000 persoonsjaren).

Fysiek letsel bij kinderen heeft een hoge incidentie (van 0 tot 4 jaar 29.000 per jaar op de SEH in Nederland). Juist daarom is de omvang van deze bevinding op bevolkingsniveau groot voor kinderen en voor de samenleving. Dit onderzoek biedt de huisarts handvatten om bij meerdere traumata bij een kind laagdrempelig professionele, ouderlijke ondersteuning aan te bieden. Het is goed om deze gevallen te bespreken met de pog-ggz of een andere eerste- of tweedelijns ggz-hulpverlener. 

Literatuur

  • Nevriana A, et al. Association between maternal and paternal mental illness and risk of injuries in children and adolescents: nationwide register based cohort study in Sweden. BMJ 2020;369:m853.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen