Nieuws

Goede en betaalbare zorg is haalbaar

Gepubliceerd
1 juli 2016
Doelgroep Zorgverleners, patiënten, beleidsmakers, verzekeraars en overige belanghebbenden.
Inhoud In 2006 vond in Nederland de stelselherziening in de zorg plaats. Enerzijds ingegeven door ideële motieven, anderzijds door economische noodzaak. Opheffing van het onderscheid tussen particulier en ziekenfondsverzekerden en het instellen van een basisgezondheidszorg waren belangrijke ideële motieven. Het controleren en indammen van een ogenschijnlijke, onbeheersbare kostenontwikkeling was de vermeende economische achtergrond. Door een eenzijdige fixatie op kostenbeheersing is er een toenemende onvrede ontstaan bij zorgvragers en zorgverleners. Deze onvrede wordt gebundeld in dit boek. Het boek bevat een bundeling van de verschillende analyses op welke punten het zoal fout is gegaan. Daarnaast bevat het boek talloze initiatieven waaruit blijkt dat het ook anders kan, zonder dat economische beheersbaarheid van de zorg ten koste gaat van de kwaliteit van die zorg.
Het boek draagt als subtitel Humaniteit boven bureaucratie. Het geeft daarmee aan wat dit alternatief moet inhouden: zorg terug naar de menselijke maat. Centraal in het boek staat de opvatting dat goede en betaalbare zorg alleen mogelijk is als het gehele zorgstelsel dienstbaar wordt gemaakt aan de relatie tussen patiënt en zorgverlener. De veranderingen die de schrijvers voorstaan moeten een perestrojka in de zorg teweegbrengen. Een belangrijk instrument tegen bureaucratie en marktwerking is de beweging Het Roer Moet Om. Deze beweging moet, naast andere al eerder tot stand gekomen initiatieven, samen met patiënten en andere hulpverleners de omwenteling in de zorg teweegbrengen. Projecten die elders al succesvol gerealiseerd zijn dienen als voorbeeld voor nieuw te starten initiatieven. Het boek sluit af met een manifest voor allen die met de zorg te maken hebben. Een oproep aan hulpverleners, patiënten, verzekeraars en overheden om de aandacht te verleggen van kostenbeheersing naar kwaliteitsbewaking.
Oordeel Het boek geeft een uitvoerig beeld van de achtergronden van het huidige zorgstelsel. Wat zit er fout en hoe kan het beter? Voor de huisarts die aan den lijve ondervindt dat het zo niet verder kan is het een bemoedigende analyse. Het Roer Moet Om was voor veel huisartsen een eerste aanzet. Dat dit boek een bijdrage moge leveren aan het vervolg hierop en Honderd Bloemen zal Laten Bloeien.
Bèr Pleumeekers

Waardering: • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen