Nieuws

Grote interdoktervariatie bij overbodige diagnostiek

Date
2 juni 2020
Kijkend naar de aanbevelingen in NHG-Standaarden doen Nederlandse huisartsen nog te veel overbodige diagnostische handelingen. Ook op dit gebied bestaat er een grote interdoktervariatie. Veruit de meeste huisartsen houden zich aan de richtlijnen, maar een kleine groep is verantwoordelijk voor een groot aantal overbodige diagnostische handelingen.