Praktijk

Handeczeem [Kennistoets]

Gepubliceerd
1 augustus 2022
Toets uw kennis.
0 reacties

1. Frequent handen wassen met wa­ter (1), gebruik van water en zeep (2) en het dragen van handschoenen (3) zijn handelingen die de verspreiding van COVID-19 tegengaan. Door welke handeling(en) kan handeczeem ontstaan?1

a. Alleen het dragen van handschoenen.

b. Zowel het dragen van handschoenen als het gebruik van water en zeep.

c. Alle 3 de handelingen kunnen handeczeem veroorzaken.

 

2. Er zijn verschillende vormen van handeczeem, elk met eigen kenmerken. Wat is volgens Christoffers het belangrijkste bij de diagnostiek van handeczeem?1

a. De anamnese

b. Het lichamelijk onderzoek; ­aan­­wezigheid van primaire efflorescenties

c. De epicutane allergietesten

 

3. De heer Kraak heeft handeczeem. De huisarts schrijft naast topicale corticosteroïden, indifferente therapie (emolliens) voor. De heer Kraak werkt overdag veel achter zijn computer. Welk voorschrift is in dit geval het meest adequaat?1

a. Overdag lanettecrème, ’s nachts lanettecrème

b. Overdag vaseline-paraffinezalf, ’s nachts vaseline-paraffinezalf

c. Overdag lanettecrème, ’s nachts vaseline-paraffinezalf

 

4. Bij constitutioneel eczeem is het advies te starten met een corticosteroïd uit een lage klasse (1 of 2). Wat is het advies bij handeczeem en hoelang mag de huisarts doorgaan?2

a. Start met klasse 1-corticosteroïd, onbeperkt te gebruiken.

b. Begin met klasse ­3-corticosteroïd en stop uiterlijk na 4 weken ­therapie.

c. Begin met klasse 3-corticosteroïd en stop uiterlijk na 2 x 4 weken therapie.

 

5. Zorgverleners lopen tijdens de COVID-pandemie extra risico op handeczeem. Christoffers geeft adviezen om het risico op handeczeem te verlagen. Welk advies geeft zij?1

a. Desinfecteren van de handen is gunstiger dan wassen met water en zeep.

b. Smeer de handen frequent in met een dagcrème.

c. Maak laagdrempelig gebruik van onderzoekshandschoenen.

d. Draag buiten handschoenen zodra de temperatuur onder nul komt.

 

6. Dragen van handschoenen tijdens huishoudelijk werk beschermt tegen de inwerking van water en zeep. Handschoenen kunnen echter ook irriterend werken door het materiaal en de occlusieve werking. Wanneer adviseert Christoffers katoenen ­onderhandschoenen te dragen?1

a. Als nat en vies werk wordt verricht

b. Als huishoudhandschoenen langdurig worden gedragen

c. Als contact gaat plaatsvinden met het allergeen

 

7. Handeczeem is veelal beroepsgerelateerd. Water (irritatief) is de oorzaak bij ‘natte beroepen’ (zorgwerkers, horeca). Sensibilisatie voor allergenen vindt op veel andere werkplekken plaats. Mensen met handeczeem zijn niet zonder meer geschikt voor elk beroep. Wanneer geldt dat met name?

a. Als handeczeem samengaat met constitutioneel eczeem

b. Als al op jonge leeftijd sensibilisatie voor allergenen plaatsvindt

c. Als handeczeem eerder optrad bij ‘nat’ werk

 

8. Handeczeem neigt tot chroniciteit. Alleen als huidirriterende stoffen ­en/of allergenen de enige oorzaak zijn en als die consequent vermeden kunnen worden, zal het eczeem sterk afnemen of verdwijnen. Na eliminatie mag herstel worden verwacht na:4

a. 6 weken

b. 3 maanden

c. 6 maanden

De kennistoets is gemaakt door Henk ­Folkers, toetsredacteur. De toets is gebaseerd op onderstaande artikelen. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1c / 2a / 3c / 4c / 5a / 6b / 7a / 8a

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen