NHG richtlijn

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Date
1 mei 2020
Dossier
De NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties is volledig herzien. De behandelrichtlijn geeft aanbevelingen over medicatie die de huisarts actief toedient in spoedeisende situaties, vaak in afwachting van een ambulance.