NHG forum

Het NHG als kenniscentrum [Column]

Gepubliceerd
2 maart 2020
Bij het NHG komen veel vragen binnen. In 2019 zo’n 600 inhoudelijke vragen, vaak over de standaarden, en zo’n 1200 medewerkingsverzoeken van andere organisaties. Het NHG-Kenniscentrum behandelt al deze vragen en verzoeken.
0 reacties
Jacintha van Balen
© Margot Scheerder

Regelmatig vragen externe organisaties of we mee willen werken aan hun richtlijnen. Gaat het om een multidisciplinaire richtlijn waar ook een NHG-Standaard van is, dan doen we daar meestal aan mee om ze goed op elkaar af te kunnen stemmen. Zo zorgen we ervoor dat we als eerste en tweede lijn hetzelfde beleid uitdragen; daar heeft de patiënt baat bij.

Daarnaast vragen externe organisaties ons om bepaalde informatie onder de aandacht van onze leden te brengen. Bijvoorbeeld het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat signaleert dat ranitidine verontreinigd is met nitrosamines en vraagt of wij dat op onze website willen zetten. Ja dus: de volgende dag kreeg ik er prompt vragen over op het spreekuur! Verder werken we mee aan bijeenkomsten die Zorginstituut Nederland organiseert over allerlei aandoeningen. Hierbij is het belangrijk dat we goed over het voetlicht brengen wat de huisarts doet en wat niet.

Regelmatig krijgen we vragen of opmerkingen van collega’s over de NHG-Standaarden. De huisarts-stafleden die de betreffende standaard herzien en/of ontwikkeld hebben, kunnen bij onduidelijkheden toelichting geven, foutjes herstellen en bij relevante nieuwe ontwikkelingen kijken of de standaard herzien moet worden. We zijn dan ook erg blij met al die reacties. Dank daarvoor en blijf vooral reageren. Onze standaarden worden er alleen maar beter van!

Jacintha van Balen, huisarts en programmaleider Richtlijnen, schreef deze maand de gastcolumn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen