Nieuws

Huisarts en coaching

Gepubliceerd
4 mei 2010

Inschrijving in het (huis)artsenregister is de start van een nieuw leertraject. Vóór de registratie bepalen de eindtermen van een opleiding het leerplan, na de registratie ligt de verantwoordelijkheid bij de dokter zelf. Hij bepaalt zijn eigen leerplan en draagt zorg voor de uitvoering ervan. De meeste artsen, en zeker huisartsen, functioneren redelijk autonoom. Het is dus de taak van de dokter om kritisch naar zichzelf en naar het eigen handelen te kijken. Hij kan daarbij gebruikmaken van externe beoordelingen over functioneren, zoals de 360 graden feedback of een klinische audit. Vervolgens zorgt een mentor dat er ook daadwerkelijk iets met de uitkomsten van deze beoordelingen gebeurt. Hij zorgt dat de dokter zich bewust wordt van de lacunes in het functioneren en helpt bij het initiëren en opstellen van een individueel leerplan. Voorwaarde is wel dat beide partijen het belang van de testen onderschrijven. Een test levert maximaal profijt op als de mentor de reflectie bevordert en de doelen verheldert. Een (klein) deel van de in Nederland werkzame klinisch specialisten kent reeds een mentorsysteem en evaluatie van de bevindingen van betrokken mentoren leidde tot een aantal aanbevelingen. Een mentor is bij voorkeur niet bang om negatieve kritiek te leveren, en beheerst interviewtechnieken zoals actief luisteren. Een mentor is bij voorkeur een collega uit hetzelfde vakgebied, maar mag geen directe collega zijn. Een mentor is neutraal. Ook mentoren hebben behoefte aan een veilig netwerk waarin zij bepaalde situaties met elkaar kunnen bespreken. Een intervisiegroep kan dan een oplossing zijn. De laatste aanbeveling is een voorstel om de geleverde inspanning en tijd die het kost om dit systeem in stand te houden, te compenseren. Buiten de geneeskunde is het coaching/mentorsysteem al lang bewezen en erkend. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dan ook niet echt wereldschokkend. Voor de huisartsgeneeskunde is het goed dit kwaliteitssysteem in het achterhoofd te houden met het oog op de mogelijke toekomstige veranderingen in herregistratie-eisen voor huisartsen. (Wilma Spinnewijn)

Literatuur

  • 1.Overeem K, et al. Peer mentoring in doctor performance assessment: strategies, obstacles and benefits. Med Educ 2009;44:140-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen