Nieuws

Huisartsenpraktijk 24/7 levert Amerikaanse gezondheidszorg besparing op

Gepubliceerd
30 oktober 2013
Naar schatting bespaart de staat Pennsylvania (VS) 135.53 miljoen dollar op de kosten van de gezondheidszorg door het instellen van Convenient Care Clinics. Huisartsen bieden er laagdrempelige gezondheidszorg buiten kantoortijden voor iedereen met recent ontstane, niet-urgente klachten.
De Convenient Care Clinic is in het leven geroepen als alternatief voor de bestaande gezondheidszorg buiten kantoortijden en kunnen we zien als een 24-uurs huisartsenpraktijk. Voor het verschijnen van deze klinieken konden mensen met recente, niet-urgente klachten, die niet tijdens kantooruren naar de huisarts konden, buiten kantooruren nergens terecht. Dat strookt natuurlijk niet met de Amerikaanse servicegedachte. Gevolg was dat doktersbezoek (ten onrechte) werd uitgesteld of dat mensen ten onrechte gebruikmaakten van spoedeisende hulp, het urgentiecentrum of de huisarts. In een retrospectief onderzoek is tussen 2007 en 2010 gekeken naar de kostenbesparing door de komst van de Convenient Care Clinic. Van de 2.675.303 deelnemers was 60% vrouw en de gemiddelde leeftijd was 37 jaar. Zonder een voorziening als de Convenient Care Clinic ging 4% buiten kantoortijd naar de spoedeisende hulp, 30% naar een urgentiecentrum, en 56% naar de huisarts. Tien procent stelde het zoeken naar hulp uit. Op grond van deze cijfers komen de onderzoekers op de schatting van 135 miljoen uit.
Hoe plaatsen we dit in Nederland? Om hun bestaan te kunnen rechtvaardigen, wordt op sommige huisartsenposten al een laagdrempeliger beleid gevoerd. De kosten van de huisartsenposten zijn hoger dan die van de huisarts tijdens kantooruren, maar lager dan de kosten van spoedeisende hulp. Ook zijn er huisartsen met avondspreekuren als service voor de patiënt. Voor optimale huisartsgeneeskundige zorg buiten kantooruren is in alle gevallen toegang tot het EPD een voorwaarde. Het invoeren van Convenient Care Clinic-achtige constructies lijkt in Nederland echter onwaarschijnlijk.
Wilma Spinnewijn

Literatuur

  • 1.Patwardhan A, et al. After-hours access of convenient care clinics and cost savings associated with avoidance of higher-cost sites of care. J Prim Care Community Health 2012;3:243.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen