Nieuws

Hypertensie en zwangerschapswens

Gepubliceerd
19 mei 2014

Chronische hypertensie tijdens de zwangerschap komt steeds vaker voor. Redenen zijn: de hogere leeftijd van zwangere vrouwen en de toename van hypertensie in het algemeen. Onderzoekers uit Groot-Brittannië zetten voor het eerst alle onderzoek naar zwangerschapsrisico’s bij chronische hypertensie op een rij. Vrouwen die hier last van hebben, blijken meer risico te lopen op ongunstige zwangerschapsuitkomsten.

Bramham et al. deden een systematisch literatuuronderzoek naar de kans op verschillende complicaties bij zwangere vrouwen met chronische hypertensie. Zowel cohort- en populatieonderzoeken als gerandomiseerde trials kwamen in aanmerking. Naast een meta-analyse werd een vergelijkende analyse gedaan van de risico’s van zwangeren met hypertensie ten opzichte van die van zwangeren in de algemene populatie (Verenigde Staten). In totaal werden 55 relevante onderzoeken met gegevens van 795.221 zwangerschappen geïncludeerd.

Vrouwen met chronische hypertensie hadden hoge samengevoegde incidenties voor onder meer gesuperponeerde pre-eclampsie (26%; 95%-BI 21 tot 32%), vroeggeboorte (28%; 95%-BI 23 tot 34%) en perinatale sterfte (4%; 95%-BI 3 tot 5%). De verschillen tussen onderzoeken waren groot en dat maakt interpretatie van de getallen lastig. De kans op pre-eclampsie voor zwangere vrouwen met hypertensie was bijna achtmaal groter dan voor de algemene populatie. Voor vroeggeboorte en perinatale sterfte was de kans meer dan verdubbeld.

De onderzoekers konden helaas geen uitspraak doen over de invloed van het niveau van de tensie op de zwangerschapsuitkomst, of over de rol van behandeling. Toekomstig onderzoek is nodig om een gerichter beleid te kunnen instellen. De gevonden complicatierisico’s onderstrepen echter wel het belang van preconceptiezorg voor vrouwen met hypertensie. Dit om ze zo gezond mogelijk aan de zwangerschap te laten beginnen. In de NHG-Standaard Preconceptiezorg wordt al aangeraden de bloeddruk te meten en om zwangere vrouwen met pre-existente hypertensie te verwijzen.

Bramham K et al. Chronic hypertension and pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2014;348:g2301.

Foto: Image Point Fr/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen