Nieuws

Internationale samenwerking tussen huisartsen in opleiding

De manier waarop Europese landen te werk gaan in de bestrijding van de COVID-19-pandemie brengt verschillen in visie op zorg aan het licht. Goed om in deze periode stil te staan bij de waarde van internationale samenwerking.
0 reacties
WES-LOVAH
© iStock

Wereldwijd wordt het belang van de poortwachtersfunctie van de huisartsgeneeskunde gezien. De globalisering geeft ook kansen voor ontwikkelingen binnen het vak. Huisartsen in opleiding krijgen de mogelijkheid om zich professioneel te ontwikkelen buiten de eigen landgrenzen. Zo kunnen zij al vroeg in hun loopbaan in aanraking komen met andere visies en gebruiken en leren zij kritisch te kijken naar hun eigen vanzelfsprekendheden in de dagelijkse praktijk.

Om uitwisseling tussen huisartsen in opleiding mogelijk te maken is de Werkgroep Europese Samenwerking (WES) opgezet, onderdeel van de landelijke organisatie van aspirant--huisartsen (LOVAH). Doelen van de WES zijn internationale samenwerking bevorderen, kennis uitwisselen en op die manier de mondiale eerstelijnszorg versterken.

De WES organiseert nationale symposia, jaarlijkse reizen naar internationale congressen en korte uitwisselingen voorafgaand aan congressen. Een langer uitwisselingsproject binnen Europa is de Hippokrates exchange. De WES faciliteert daarbij dat Nederlandse huisartsen in opleiding twee weken mee kunnen kijken in een buitenlandse praktijk en omgekeerd dat geïnteresseerde buitenlandse aios bij een Nederlandse praktijk terecht kunnen. Ieder jaar zijn zowel de bezoekende als ontvangende partij onverminderd enthousiast over de inzichten die deze uitwisseling oplevert.

Bent u werkzaam als huisarts en nieuwsgierig naar wat het inhoudt om in de toekomst een buitenlandse huisarts te ontvangen? Of heeft u een idee op het gebied van huisartsgeneeskunde vanuit een internationaal perspectief? Neem dan gerust contact met ons op: wes@lovah.nl. Wij hopen alle huisartsen in opleiding weer snel bij een van onze activiteiten te mogen ontvangen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen